Neljas staadium: tagasi intiimsusse

 (6)
Partnerid ei ole tingimata üheaegselt samas staadiumis. Üks kaasadest võib purustada intiimsuse staadiumi rahu ja vaikuse ning sundida teist minema üle konflikti staadiumisse. Sealt saavad alguse kaebused, näägutamised ja vaidlused. Kui selline olukord jätkub, järgneb ka teine abikaasa esimesele konflikti staadiumisse ja mõlemad käituvad isekalt.

Kui nad ei suuda konflikti lahendada ja ebameeldiv olukord jätkub, siis siseneb üks kaasadest esimesena eemaldumise staadiumisse ning püstitab emotsionaalse barjääri. Konflikti staadiumis olev abikaasa vaidleb edasi, teine aga üritab põgeneda. Kui konflikti staadiumis olev abikaasa järele ei anna, siis võib tal õnnestuda tuua teine konflikti tagasi. Vastasel juhul liiguvad mõlemad edasi eemaldumise etappi.

Üks abikaasa võib juhtida teist ka eemaldumisest konflikti ja sealt tagasi intiimsusse. Eemaldumise etapis oles võib abikaasa teha otsuse taastada intiimsus ning ulatada esimesena kaasale leppimiseks käe. Sellega siseneb ta taas konflikti etappi, jättes abikaasa eemaldumise staadiumisse.

Võimalik, et ühe abikaasa jõupingutus kannab vilja ning teine järgneb talle konflikti staadiumisse. Nüüd on mõlemad valmis selleks, et teine täidaks nende vajadusi, aga Võtjad nendes innustavad neid selle eest võitlema, selle asemel et rahulikult ja intelligentselt asja arutada.

Naasmine eemaldumise etapist konflikti on positiivne sammja liikumine toimub õiges suunas. Eemaldumine võib tunduda rahulikumana, aga tegelikult on see abielu häving. Konflikti naasmine näitab seda, et on taas tekkinud lootus ning et nende abielu väärib seda, et selle eest võidelda. Abikaasad lasevad kaitsebarjääri alla ja riskivad taas teineteisele läheneda.

Kuigi võitlus on konflikti staadiumile iseloomulik, võib üks kaasa juhtida teise intiimsuse etappi, surudes alla Võtja endas. Võitlemiseks läheb vaja kahte ja kui üks kaasadest väldib solvavaid märkusi ja püüab teisele vastu tulla, siis rahuneb ka teine tavaliselt maha ja teeb sama.

Kui abikaasad saavad teineteise püüetest aru ning taastavad armastava suhte, siis naasevad nad intiimsuse staadiumisse. Kumb kaasadest jõuab esimesena intiimsuse staadiumisse: kas see, kes leppimist alustas või teine? Tavaliselt jõuab intiimsuse etappi esimesena see, kes ei tee järeleandmisi, mitte see, kes kõige rohkem pingutab.

Kui te näitate head eeskuju ja üritate abikaasa vajadusi rahuldada, siis tähendab see paraku seda, et teie vajadused lähevad rahuldamisele viimases järjekorras. Teie Võtja ei ole selle olukorraga rahul ning võib püüda üritust saboteerida. Te peate olema väga sihikindel ja kannatlik, et Võtjast jagu saada. Seiske vastu vaidlemise instinktile ja keskendage oma tähelepanu abikaasa vajaduste rahuldamisele, siis vastab ka tema samaga. Kui tema vajadused on rahuldatud ja teie omad on rahuldatud, on lahing läbi.

Üleminek intiimsusse läbi konflikti võib olla kaunis valutu, aga selleks on vaja pingutada. Kuigi üks võib teist järele sikutada, on see töö palju lihtsam, kui teha seda koos.

Edukad läbirääkimised peavad viima lahenduseni, mis rahuldaksid mõlemat poolt ega teeks kellelegi liiga. Intiimsuse etapis ei taha kumbki abikaasa teisele liiga teha.
Konflikti etapis ei taha kumbki, et neile liiga tehtaks. Tegelikult on mõlemad eesmärgid ühevõrra olulised ja seepärast võib välja pakkuda ühise kokkuleppe poliitika, mis ühendab nii Andja kui Võtja parimad küljed ja välistab halvimad.

Intiimsuse staadiumis olema me valmis tegema enesele liiga ja konflikti etapis tahame teha teisele liiga. Kumbki pole õige, sest kellelegi tehakse liiga.

Abielus tuleb arvestada üheaegselt nii enese kui abikaasa huvidega ning te ei saa endale lubada seda, et kannatate teise nimel, sest kui emb-kumb teist kannatab, kannatab selle all ka teie abielu. Te olete meeskond, mitte kaks eraisikut ja teie ühine edu määrab ära ka teie abielu edukuse. Ühisleppe poliitika aitab seda silmas pidada.

Pidage seda meeles alati, kui te abikaasaga millegi üle läbi räägite. Seda järgides tagab Andja teis abikaasa rahulolu, Võtja teis aga kaitseb teie huve.

Tagasi