Psühholoog: suvi on aeg tegeleda kuhjunud vaimsete probleemidega

Soovitused lapsevanematele!
Psühholoog: suvi on aeg tegeleda kuhjunud vaimsete probleemidega
Foto: Jordan McDonald/Unsplash

Suvine koolivaheaeg on hea võimalus võtta perel aeg maha kooli- ja laste käitumisprobleemide käsile võtmiseks ning terapeudiga läbi töötamiseks, et uueks õppeaastaks teadlikum ja valmistunum olla.

“Õnneks on üha enam neid vanemaid, kes teadvustavad, et jah, meil on probleem, ning jah, me vajame professionaalset nõu, et sellega hakkama saada,” räägib Confido pereterapeut ja psühholoog Triin-Ketlin Siska, kes tegeleb süvendatult laste ja noorukite psüühika-, käitumis- ja kooliga seonduva problemaatikaga. Ta lisab, et nõustamise järjekorrad on suveperioodil lühikesed ja aja teraapiaks saab kiiresti. Siska toob peamiste kooliga seonduvate probleemidena esile esinemisärevuse, grupis toimetulemise, õpioskused ja -motivatsiooni ning käitumisprobleemid klassis.

Psühholoogi sõnul on märkimisväärselt tõusnud vajadus igapäevaste pereelu probleemkohtade nõustamisel kuna inimesed teadvustavad perega seotud probleeme ja otsivad neile üha sagedamini professionaalset tuge. “Kui suhted on keerulised ja emotsioonid segavad omavahel või iseenda sees lahenduste otsimist, siis tasub kindlasti pöörduda pereterapeudi poole, kes aitab neutraalselt muutustele otsa vaadata ja neid erinevatest aspektidest analüüsida,” leiab psühholoog Siska. Triin-Ketlin Siska sõnul aitab pereterapeut esile kutsuda muutuse perekonnaliikmete käitumises, emotsionaalses või psüühilises seisundis, suhetes või perekonna üldises toimimises.

Pereteraapia osakaal nõustamisteenusena on viimaste aastatega märkimisväärselt tõusnud, olles üheks kolmest riiklikult tunnustatud teraapiast kognitiivse ja käitumisteraapia (KKT) ja psühhoanalüüsi kõrval. Pereterapeut ja psühholoog Siska nimetab olulisemate pere igapäevaelu probleemküsimustena muutusi, mida toovad kaasa näiteks lapse sünd, lasteaeda-kooli minek, teismeiga, noore täiskasvanu iseseisvumine, lahutus, ületöötamine, pereliikme kaotus, lein jm. “Sellised arengukriisid võivad esile kutsuda probleeme nii täiskasvanutel kui lastel ning neid ei tohiks eirata, vaid võimalusel ennetada,” leiab Siska. Samuti on oluliseks valukohaks erinevad sõltuvused — alkohol, hasartmängud, aga aasta-aastalt üha enam ka digiseadmed ehk nutisõltuvus.