Tallinna Sadama personaliosakonna juhataja: töötajate tervis ja heaolu mängib heade töötulemuste saavutamisel suurt rolli

 (2)
Tallinna Sadama personaliosakonna juhataja: töötajate tervis ja heaolu mängib heade töötulemuste saavutamisel suurt rolli
Tallinna Sadama töötajad Läänemere sadamate korvpalliturniiril.Foto: erakogu

Novembris toimub kampaania "Pikema sõpruse päev", mille eesmärk on panna mehed iseendast rohkem hoolima ning oma tervist regulaarselt kontrollima. Kampaaniaga liitus ka Tallinna Sadam ja personaliosakonna juhataja Kerli Leppoja räägib pikemalt, kas ja kuidas tegelevad töötajad nii oma vaimse kui füüsilise tervisega.

Töötajate väärtustamine on oluline

Tallinna Sadama personaliosakonna juhataja Kerli Leppoja sõnab, et töötajad on nende kallis vara ja nende väärtustamine erineval moel on ettevõttele oluline. Töötajate tervis ja heaolu mängib heade töötulemuste saavutamisel suurt rolli. Sama oluline on ka nende kui hooliva tööandja mainekujundus.

"Ligi kolm neljandikku Tallinna Sadama Grupi kõikidest töötajatest on mehed ja seetõttu tundus Pikema sõpruse päeva üleskutsega ühinemine meile üsna loomulik."

Leppoja ütleb, et vastavalt EV sotsiaalministri määrusele peab iga organisatsioon suunama oma töötajad tervisekontrolli töökeskkonna riskianalüüsi alusel, kuid muidugi saab iga ettevõte valida, kas ta täidab ainult seadusega nõutu või soovib, et tema inimeste tervist põhjalikumalt analüüsitakse.

"Meie korraldasime sel sügisel uue tervisekontrollide hanke teenuse osutaja leidmiseks eelkõige seetõttu, et soovisime pöörata senisest veelgi rohkem tähelepanu oma töötajate tervisele. Kui inimene juba võtab ette arsti juurde mineku, siis on mõistlik selle ühe külastuse vältel vaadata tema tervist võimalikult mitmekülgselt."

Inimesed tegelevad meeleldi oma tervisega

Leppoja sõnul on nende ettevõtte eripära see, et neil on palju pikaaegse staažiga kogenud spetsialiste, juhte ja oskustöötajaid, kelle panus on neile väga oluline ja tihti oleneb just nende tervisest, kui pikalt nad saavad ja tahavad Tallinna sadamas juures tööd teha.

"Õnneks on meie inimesed hea meelega valmis oma tervisega tegelema ja on vähe olukordi, kus tervisekontrolli minemise vajadust on vaja mitmel korral meelde tuletada."

Tallinna Sadama emaettevõtte uueks partneriks tervisekontrollide teenuse osutamisel on Qvalitas Arstikeskus, tütarettevõtetel on teine teenuse osutaja. Kuna regulaarsesse tervisekontrolli suunavad nad kõik oma ettevõtte töötajad, siis oli neile oluline, et pakkuja saaks osutada tervisekontrolli teenust nii kontoritöötajatele, oskustöötajatele kui meremeestele.

Igal nimetatud töötajate grupil on tööst tulenevad erinevad riskid, mida tervisekontrollis peab kindlasti analüüsima. Lisaks oli tähtis, et arsti juurde minek oleks töötajale mugav asukoha mõttes, et oleks lihtne endale sobivat aega broneerida ning et tervisekontrolli kokkuvõte oleks inimesel hiljem kenasti digiloost kättesaadav.

"Sel aastal me laiendasime ka oma kontoritöötajate paketi ulatust st. lisasime mõned analüüsid ja protseduurid nagu näiteks veresuhkru ja vere kolesterooli taseme analüüsi ning EKG. Oskustöötajatele ja meremeestele oleme juba varasemalt pakkunud igati põhjalikku tervisekontrolli, mis sisaldab muuhulgas näiteks luu- ja lihaskonna seisundi kontrolli, toonaudiomeetriat ja PEF uuringut."

Lisaks regulaarsele tervisekontrollile pakutakse kõikidele töötajatele võimalust ettevõtte kulul vaktsineerida end gripi vastu, välitingimustes töötavatele inimestele soovitavad ja tasuvad puukentsefaliidi vaktsineerimise kulud ning muidugi kaetakse ka prillide soetamisega kaasnevad kulusid.

Vaimse tervise olulisus

"Usun, et esimeste sammudena tuleb ettevõtetes tõsta inimeste teadlikkust vaimse tervise teemadel. Et me paneksime tähele iseenda sees toimuvat ja pööraksime tähelepanu kui töökaaslane on suure pinge all," sõnab Leppoja.

Rääkides meeste tervisest, siis tundub Leppojale, et teadlikkus füüsilisest tervisest ja spordi olulisusest on näiteks nende ettevõtte meestel päris hea, ka kõrges vanuses ollakse igati sportlikud ja aktiivsed, kuid vaimsest tervisest ja psüühilisest pingest on keeruline rääkida ja veel raskem on selle parandamiseks midagi ette võtta. Ta arvab, et tervisekontrolli käigus, arsti poolt antud sõnumina, on lihtsam ka tööandjal selle teemaga ettevõttes edasi minna, ohte ennetada ja juba tekkinud muredega tegeleda.

"Ehkki teatud stress ja pinge on paratamatu osa inimese elust, mis võib kaasneda väga erinevate muutustega elus või kui asjad lihtsalt ei laabu ootuspäraselt, siis tööl me veedame suure osa oma elust ja seetõttu on vaimne tervis ka tööandja mure ja vastutus."

Pikema sõpruse päev

"Kutsume oma töötajaid üles enda tervist täiendavalt kontrollima ka novembri meeste tervisekuu ning Pikema Sõpruse päeva raames."

Üldise tervise alase teadlikkuse tõstmiseks on Tallinna sadam korraldanud igal aastal tervisenädala, mille raames juhitakse tähelepanu töötajate tervist puudutavatele teemadele, nagu liikumise vajalikkus, tervislik toitumine, vaimne tervis ja erinevad teraapiad, toimuvad terviseteemalised loengud, workshop’id, treeningud ning erinevate spordi- ja liikumisharrastuste tutvustamine.

"Selle aasta novembris meeste tervisekuu raames tuleb Pikema Sõpruse päevast meie töötajatele rääkima ettevõtmise üks eestvedajatest Taivo Puuorg. Ühtlasi ergutame ka oma meessoost töötajaid koos sportima."

Hea tervis on oluline saavutamaks edu erinevates eluvaldkondades, nii töistes ettevõtmistes kui eraelus.