Tööõnnetuste TOP 3 | Kõige enam tapab töötajaid elekter

 (10)
elekter
Foto: Siim Lõvi

Elektervool, nagu me teame on ohtlik ja kui miskit valesti läheb, siis see tapab. Nagu elektrikud ütlevad, et eksida saab vaid korra. Eelmisel aastal sai viis töötajat elektri läbi surma. Toon siinkohal välja peamised põhjused ja viisid, kuidas ennetada elektrist tingitud õnnetusi.

1. Pikendusjuhtmed võivad põhjustada elektrilööke või -põletusi. Tihti seostatakse pikendusjuhtmete katki minemist ehitusvaldkonnaga, kus neist võidakse üle sõita või muul moel vigastada. Tegelikult võivad juhtmed ohtlikuks muutuda ka vananemise ja üldise kulumise tõttu. Toon välja mõned viisid, kuidas hoida ära pikendusjuhtmetest tingitud elektriohtusid:

a. Osta pikendusjuhe, millel on peal CE või OSHA märgistus, need on toodetud ohutusstandardeid järgides

b. Kontrolli enne pikendusjuhtme kasutusele võtmist, et sellel poleks vigastusi või vananemise tunnuseid

c. Kui leiad, et juhe ei ole kasutuskõlblik, vaheta see välja ja viska vana minema (muidu võib järgmine isik ohtliku seadet kasutada)

d. Välitingimustes töötades veendu, et see juhe on mõeldud välitöödeks

e. Kui pikendusjuhe on rulli peal, siis enne kasutusel võtmist tõmba see rullilt maha täispikkuses, et vältida juhtme ülekuumenemist ja isolatsiooni sulamist

f. Ära koorma üle pistikupesa ega juhet ennast, kontrolli ennetavalt, mis on maksimaalne lubatud võimsus

Seotud lood:

g. Tõmba juhe pistikupesast välja selle pistikust kinni hoides, ära sikuta juhtmest

h. Kasuta pikendusjuhtmeid lühiajaliselt, nad ei ole mõeldud alaliseks kasutamiseks

2. Pistikupesa oma olemuselt on üldjuhul disainitud nii, et see ei tohiks õnnetusi põhjustada. Kui pistikupesa on rikutud (nt seina küljest lahti), siis see võib lõppeda õnnetusega.

3. Elektriseadmed on vajalikud töövahendid, kuid pea silmas järgmist:

a. Ära kasuta neid vee lähedal (asenda nt akutööriistaga)

b. Ära kasuta rikkis seadmeid (katkine juhe, purunenud korpus vms)

c. Ära paranda tööriista ise, lase seda teha spetsialistil

4. Elektriliinid põhjustavad väga raskeid vigastusi. Väldi järgmist:
a. Tõstukite, redelite vms kõrgete vahendite kasutamist elektriliini all

b. Tormi ajal elektriliinide läheduses viibimist

c. Maha langenud elektriliinile lähenemist, isegi kui tead, et vool on välja lülitatud

Siim Ansberg on spetsialiseerunud töökeskkonna ohutuse parendamisele ettevõtetes. Tema eluala nõuab mitme sammu ettenägemist ja ohtude kaardistamist. Palusime tal rääkida peamistest ohtudest, mis tööde juures valitseb ning antud postitusele järgneb kolm artiklit, millest iga üks räägib probleemist ja ühtlasti pakub Siim Ansberg ka ideid lahendusteks.