Räägi oma kogemustest heade vaimudega: kas keegi nähtamatu on su elu päästnud või sind hoiatanud?

 (18)

Surmasuhu sattunud inimesed on rääkinud, kuidas keegi müstiline ja nähtamatu on neid hoiatanud, neile õige suuna kätte näidanud, juhtnööre jaganud või neid lausa füüsiliselt eest ära lükanud või takistanud.

Teade toimetajale: