Perevägivalla epideemia sunnib riike seadusi muutma: ohvrid saadetakse palgaga puhkusele, et nad saaksid kergemini uue eluga alustada

 (10)

Koduvägivalla probleem on viimaste aastatega jõudnud paljudes riikides tähelepanu fookusesse, sest selle esinemisprotsent on mitmel pool murettekitav. Ka Eesti kuulub nende riikide hulka, kus politseil tuleb üha sagedamini reageerida koduvägivalla juhtumitele. See on nähtus, mis ei põhjusta vaid füüsilisi vigastusi, vaid halvab ka psüühikat ning millele on sageli tunnistajaks ka lapsed, on jõudnud staadiumisse, kus mõnel pool maailmas on juba võimalik võtta tasustatud puhkus selleks, et ohver end vägivallatsejast eraldada saaks.

Teade toimetajale: