3. Kas olete hommikuti tööle asutades laulu ümisenud?

  • a) jah, alati üht ja sama laulu 2p
  • b) jah, tavaliselt erinevaid viise3p
  • c) ei, mitte kunagi 1p

    Järgmine küsimus

  • Teade toimetajale: