Kutsehariduse IT-akadeemia on tõsine alternatiiv gümnaasiumile

Sellel kevadel on põhikooli lõpetajatel oma edasiõppimise valikuid tehes üks kaalukas võimalus veel, sest peale gümnaasiumi või kutsekooli saab nüüd valida mõlemad korraga! Just seda pakub kutsehariduse IT-akadeemia programm.

Teade toimetajale: