See on toit, mida iga neljas Eesti mees sööb soovitatust kolm korda rohkem ja seab oma tervise ohtu

 (18)

Kantar Emori poolt 2020. sügisel läbi viidud uuringu põhjal selgus, et üle poole eestlastest arvavad, et me tarbime soovituslikus koguses liha. 53% vastanutest kas ei nõustu või ei ole teadlik probleemist, et eestlased tarbivad ebatervislikus koguses liha.

Teade toimetajale: