Kõige olulisem nõuanne tööellu astuvale noorele naisele: julge küsida õiglast palka!

 (4)
Soovitused, kuidas selleks julgust leida
Kõige olulisem nõuanne tööellu astuvale noorele naisele: julge küsida õiglast palka!
Pexels

Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon (EENA) alustas taas koolinoorte projektiga „Eneseväärtustamine on Sinu esimene töö”. 9.-12. klassi õpilastele räägitakse eneseväärtustamisest, soolisest palgalõhest, segregatsioonist, tööandjalt õiglase palga küsimisest ja ka eneseväljendusoskuse arendamisest.

Kevadel oli koolide huvi ettevõtlike naiste projekti vastu suur. Nii jätkatakse ka sügisel paarikümne kooli külastamist. „Igaühes on peidus palju rohkem, kui arvame, ja selleks, et avardada oma täielikku potentsiaali, julgustame noori ettevõtlikkusele ja uusi väljakutseid proovima,” sõnab EENA noorteklubi juht Lilian Promet.

Teavitustöö käigus uuritakse noortelt, mis on nende unistuste töö ja kui palju nad soovivad ühes kuus palka saada. „Võtame seeläbi teemaks Eesti keskmise palga ning arutleme naiste ja meeste töötasu erinevuse üle,” lausub Promet. 2018. aastal on Eestis naiste ja meeste keskmiste palkade erinevus 25,3%. „Küsime noortelt, mida nemad arvavad, kuidas Euroopa kõrgeimat numbrit vähendada,” lisab ta.

Tüdrukud vajavad julgustamist

Prometi sõnul on poisid on julgemad, ambitsioonikamad ja riskialtimad. Tüdrukud aga vajavad rohkem julgustamist ja innustamist. „Kui vaadata koolides tublide õpilaste tahvleid, siis sealt joonistub selge muster — tüdrukud on paremad õpilased,” toob ta näite. „Tüdrukud kinnitavad isegi, et neile on ootus heade hinnete saamisel kõrgemal kui poistel.” Sellised ootused vähendavad Prometi hinnangul julgust eksida ja riskida, mis on muidu edukuse alused.

Seotud lood:

„Meie kõrgkoolides on naisi 70%, kuid hiljem on juhtide hulgas naisi vaid ligi 30%, riigikogus ning riigi- ja börsiettevõtete nõukogudes on see protsent veel väiksem,” juhib Promet tähelepanu. Teavitustundides räägitakse aga kooliõpilastele, et tegelikult on ühiskonnale oluline duaalsus. „Ühiskonnale mõjub väga tervendavalt, kui tulevikus on rohkem meesõpetajaid ja juhtivatel positsioonidel rohkem naisi,” arvab ta.

Soovitused tööellu astuvale noorele

1. Usalda elu — julge otsustada ja vastutada

Pole olemas absoluutset tõde. Elu ei ole kool, elu on improvisatsioon. See, mis täna on õige, võib olla homme vale ja vastupidi. Keskkooli lõpetamine on mõistagi väga oluline, aga kui see ei õnnestu plaanitult, ei ole veel elu läbi.

Väga oluline on julgus otsustada, aga ka mõista, et see nõuab vastutust. Loo endale uusi võimalusi, ole valmis vastu võtma väljakutseid ja tee midagi, mida sa varem ei ole julgenud teha. Julge olla see, kes oled, mitte see, keda teised arvavad, et oled!

2. Loo süsteeme

Süsteemid aitavad tajuda tervikut. Mõtle läbi, miks sa teed seda, mida teed. Pane paika, mis on sinu visioon ja kuidas sa saad seda ellu viia. Keskendu oma tugevustele ja tegele sellega, mis sulle rahulolu pakub.

3. Küsi õiglast palka

Enne töövestlusele minekut soovitame teha eeltööd selle ametikoha palga osas. Teatud ametikohtade kohta on küll olemas üldised palganumbrid, aga Eestis on erasektoris palgad konfidentsiaalsed, mistõttu on info leidmine raskendatud.

Üks võimalus on noortel töökarjääri alguses mõelda igakuistele kuludele (sh. meelelahutuskuludele) ja vastavalt nendele summadele välja arvutada soovitud töötasu. Tööandjad kinnitavad, et täna küsivad naised töövestlusel võrreldes meestega taskuraha. Soovitame noortel olla julgemad õiglase palga küsimisel. Väga aktiivselt arutleme ka selle üle, mis saab siis, kui palgad on tulevikus avalikud.

4. Jälgi oma kõnekeelt

Sõnal on jõud ja on äärmiselt oluline, kuidas ja mida sa räägid. Loobu sõnadest, nagu üritan, tahaks, saaks, peaks, oleks ja poleks. See on nii-öelda kassikeel, mis mõjutab alateadlikult meie enesekindlust.

5. Tasakaalus vaimne ja füüsiline tervis

Lisaks kohustustele ja igapäevategevustele on tähtis leida aega iseendale. Teavitustegevustel oleme noortele teinud ka kohalolu harjutuse, viies läbi ühe hingamismeditatsiooni, mis tasakaalustab vasakut ja paremat ajupoolkera. See on nende jaoks uudne kogemus ning oleme selle kohta positiivset tagasisidet saanud.