Kümme kõige vastikumat ülemust, kelle alluvuses mitte keegi töötada ei tahaks

 (9)
Kümme kõige vastikumat ülemust, kelle alluvuses mitte keegi töötada ei tahaks
Foto: Pexels

Mürgised ja halvad suhtes ilmnevad soovist teha halba ja tekitada teises inimeses negatiivseid tundeid. Probleemseks osutub olukord, kui autoritaarne isik kasutab selleks oma mõjuvõimu.

AUTORITAARNE ülemus

Tõenäoliselt on see kõige laialdasemalt levinud ülemusetüüp, keda kohata võib. Kui sinu ülemus sinu peale karjub ja häält tõstab, kui ta sind solvab või sinuga ebaviisakalt käitub, siis on tegemist ühe töövägivalla vormiga.

Töö juures aset leiduv tagakiusamine ülemuste poolt väljendub neljas erinevas viisis:

  1. viha väljaelamine vähimagi probleemi korral, hoolimata probleemi suurusest;
  2. heade tulemuste kritiseerimine ilma õigustusteta;
  3. vahendite enesele hoidmine, mis võiksid kasu tuua kogu kollektiivile;
  4. teiste reputatsiooni mahategemine kuulujuttude abil.

KONTROLLIV ülemus

Ka neid ülemusetüüpe tuleb väga sageli ette, neid lausa kutsutakse sellepärast ka mikromänedžerideks, sest nad pööravad liiga palju tähelepanu kõikidele detailidele ja üksikasjadele ning valvavad alluvate kõiki tegusid ja liigutusi. Need on üldjuhul inimesed, kes oma alluvaid absoluutselt ei usalda, samas on neil täpne ettekujutlus sellest, milline üks normaalne töökollektiiv peaks olema ja kuidas ta peaks toimima. Ta ei kõhkle tegemast asju ise oma äranägemise järgi, jätmata oma töötajatele vähimatki võimalust areneda.

Seotud lood:

PERFEKTSIONISTIST ülemus

Selline ülemus on sageli liiga range mõttemaailmaga ja väga kriitiliselt meelestatud tulemuste ja oma alluvate suhtes. Ta lepib ainult väga hästi tehtud tööga ehk siis tööga, mis on igat pidi perfektne. Selline ülemus on range ja nõudlik iseenda vastu ja nõuab sama ka teistelt, mõistes hukka kõik vead ja eksimused.

HALVASTI ORGANISEERITUD ülemus

Kahtlemata on aeg kõikide vastutada ja iga inimene peab võtma enda kanda iseenda kohustused ning saama nendega tähtajaks valmis. Kui aga ühe inimese tööampluaa ja kohustuste hulk muutuvad liiga koormavaks, siis tõenäoliselt on suurel määral süüdi selles ülemus, kes organiseerib halvasti tööaega ja jagab kehvasti tööülesandeid, võtmata arvesse juba eelnevaid kohustusi, mis sellel inimesel lasuvad. Üldiselt kannatavad selle alla töötulemused, aga ülemus keeldub vastutust probleemi pärast enesele võtmast, tekitades töötajate seas pahameelt.

SÜDAMETU ülemus

Firmad ja inimesed, kes palkavad töötajaid, peavad neile tagama töötingimused, millega käivad kaasas inimlikkus, empaatia ja austus. Kahjuks juhtub, et neid tingimusi rikutakse, ülemused kasutavad ebaõiglust ja ei austa töötajate tingimusi, rikkudes seega inimõigusi.

EEMALOLEV ülemus

Eemalolev ülemus on selline, kes ei võta arvesse oma kohustusi ja väldib suhteid alluvatega. Oma kohustused annab ta edasi kellelegi teisele, kelle valdkonda see tegelikult ei puutu.

AUKARTUST äratav ülemus

On ülemusi, kes tekitavad nii palju aukartust, et keegi lihtsalt ei julge nendega rääkima minna. Selliste ülemuste ja alluvate vahel kas suhtlemine täiesti puudub või on ebapiisav. Hea läbisaamine tagab üldjuhul paremad töötulemused. Korraliku käibega firmades on tavaliselt ülemuse ja alluvate vahel usalduslik suhe.

PAINDUMATU ülemus

Tavaliselt muutub selliseks ülemus, kes leiab, et sel määral paistab ta autoritaarsem ja teda austatakse rohkem. Selline ülemus nõuab, et tema käskude üle ei vaielda ja ta surub teistele oma ideed peale, võtmata seejuures sugugi arvesse teiste arvamust. Sellise ülemuse alluvad on tihti haiguslehel või siis puuduvad töölt erinevatel põhjustel.

Ülemus, kellel puudub ENESEKINDLUS

Tavaliselt need inimesed, kellel on vähe enesekindlust, kardavad riskida hirmust läbikukkumise ees ja selletõttu ei saavuta nad sageli ka edu. Selline ülemus viib oma kartuste ja hirmudega kaasa kogu oma meeskonna, mitte keegi ei suuda lõpetada korralikult uut alustatud projekti või kohustust. Seega kaotavad nad kõik arenguvõimaluse. Samuti võib selline ülemus anda kohustusi, mida ta ise tunneb, et ei suuda (või ei viitsi) teha, edasi oma alluvatele.

TÖÖTAJATE VAHEL VAHET TEGEV ülemus

Üldiselt on sellisel ülemusel olnud kasvatus, millega ta on kaasa saanud eelarvamusi ja ideid ning see kajastub ka tööl teiste inimestega, eriti juhtudel, kui tegemist on väga isiklike põhjustega nagu näiteks, kui ülemusele ei meeldi sinu riietusstiil, sinu välimus, sinu iseloom, sinu huumorimeel, sinu ideoloogia või sugu.

Allikas: Kodused Lood