Tuletame meelde: väikeste laste vanematel on õigus puhata endale sobival ajal ning tööandja peab graafikut koostades sellega arvestama

 (23)
Tuletame meelde: väikeste laste vanematel on õigus puhata endale sobival ajal ning tööandja peab graafikut koostades sellega arvestama
Photo by Trinity Kubassek from Pexels

Puhkusegraafikute koostamise ajal on paslik uuesti meelde tuletada, et lapsevanematel on ses osas teatud eelised, millega tööandjad on kohustatud arvestama.

Seadus näeb ette mõned erisused lapsevanematele puhkuste võtmisel. Isapuhkusele võib jääda isa, kelle perre on sündimas või sündinud laps. Isa saab 10 tööpäeva puhkust, mida ta võib kasutada kahe kuu jooksul enne ema eeldatavat sünnituse tähtpäeva või kuni lapse kahekuuseks saamiseni. Isapuhkuse eest makstakse keskmist tööpäevatasu.

Ema või isa, kellel on üks või kaks alla 14-aastast last võib igal kalendriaastal saada kolm tööpäeva lapsepuhkust. Vähemalt kolme alla 14-aastase lapse või vähemalt ühe alla kolmeaastase lapse ema või isa saab kuni kuus tööpäeva lapsepuhkust. Lapsepuhkuse eest tasutakse töötasu alammäära alusel.

Puudega lapse vanemal on õigus täiendavale ühele lapsepuhkusepäevale kuus, mis hüvitatakse töötaja keskmise tööpäevatasu alusel. Lapsepuhkust saab kasutada üks vanematest. Lisaks on emal ja isal kuni 14-aastase lapse või kuni 18-aastase puudega lapse puhul õigus saada kümme tööpäeva tasustamata puhkust. Lapsepuhkuse (sh tasustamata ja puudega lapse eest antava puhkuse) kasutamiseks tuleb teha tööandjale avaldus vähemalt 14 kalendripäeva enne.

Igal aastal tuleb esimese kvartali lõpuks (st hiljemalt 31. märtsiks) kinnitada puhkusegraafik.

Seotud lood:

Põhipuhkust neile sobival ajal on õigus saada:

  • naisel vahetult enne ja pärast rasedus- ja sünnituspuhkust või vahetult pärast lapsehoolduspuhkust;
  • mehel vahetult pärast lapsehoolduspuhkust või naise rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal;
  • vanemal, kes kasvatab kuni 7-aastast last;
  • vanemal, kes kasvatab 7-10-aastast last (lapse koolivaheajal);
  • koolikohustuslikul alaealisel (koolivaheajal).

Tööandja peab nende soovidega arvestama. See tähendab mh ka seda, et kui ettevõttes on kollektiivpuhkus, mis on talvel, võib väikese lapse vanem ikkagi puhata nt suvel, kui lasteaed on kinni.

Oluline on, et oma puhkusesoov oleks tööandjale esitatud enne puhkuste ajakava kinnitamist. See tähendab, et kui töötaja kuulub eelpool nimetatud isikute ringi, tuleb tal tööandjale esitada puhkusesoov puhkuste ajakava koostamise ajal. Kui puhkuste ajakava on koostatud, kuid töötaja oma õigust nõuda põhipuhkust temale sobival ajal ei kasuta, ei ole tal õigus seda ka hiljem nõuda.

Allikas: Tööinspektsioon