Kui isa tahab last näha ehk emade vastasseis

 (31)
Reet Roos Delfi toimetuses
Foto: Taavi Arus

ONLINE-INTERVJUU: Lastekaitsepäeval vastas lugejate online-küsimustele ettevõtja Reet Roos. Teemadeks elatis, isade õigused ja emade kohustused, rongaisade nimekiri ja palju muud. Küsimused-vastused ilmuvad jooksvalt vastamise järjekorras. Täiendavalt on üleval veel kaks eraldi teemat.

K: Millal jõutakse nii kaugele, et c.a. pooled lapsed jäävad lahutuse korral isadele??? Praegune praktika ei kõlba sinnasamusesse ka mitte!

V: Olulisem kriteerium peaks olema siiski see, kus on lapsel parem elada. Järjest enam isasid taolevad kohtus lapsi endale ja selline nõukogude aegne praktika, kus lapsed läksid nö automaatselt naisele, Eesti Vabariigis enam polegi. Niiet ma küll pole kindel, millal me jõuame 50-50 suhteni ja kas peakski, aga selles suunas liikumine toimub.

Kommentaar: Tuleb ikka vaadata kellega lapsi teha..

V: Mina pigem soovitan vaadata seda muret lapse silmade läbi, mis tunne on, kui sinust ei hoolita…

K: Last issile kasvatada ei ANTA ja kõik seega kasvatab last lapse ema Vanaema.  Lapse ema mitte midagi ei maksa kõik lapse riided, mähkmed on siiani maksnud lapse isa! Nüüd aga lapse ema tuleb nõudma alimente, Kuigi ise ta ei kasvata ja ei hoolda vaid elab hoopis teises linnas kus ka töötab E-R. Lapse ema kulud lapse kasvatamisel on ümmargune 0.-
Küsimus siin, Mis õigus on nõuda alimente isalt kui ma niigi maksan kõik kukud 100%, seadusi uurides loen, et lapse kuludest on mõlemal kohustus kanda pool.

V: Sellele, miks laps on vanaema kasvatada on on lühike vastus: sest mitte keegi ei võta sealt teda ära, mind aetakse eemale koertega, politseid ei huvita, sots töötajaid ka mitte ja kohtu jaoks lihtsalt raha pole.

K: Palun selgitage mis õigus on nõuda raha lapse emal kes ise last ei kasvata ega selle jaoks raha ka anna. Korra isegi rääkisin kohtutäituriga ja vastus oli: Emal on õigus nõuda, sedadus näeb, ette ja see milleks ema seda raha kulutab on kahjuks lapse ema enda teha. Pakkusin välja lahenduse, et kannan 100% kõik lapse kulud. maksan ise lapse arved jne.. aga ei Raha oli vaja kohe ja SULAS! Seega eestis ei ole võrdsust ja õigusi isadel. Mehed ärge tehke tittesi vaid lapsendage need oma nimele.

V: Saan aru, et summa on kohtuotsusega välja mõistetud. Kui soovite seda muuta, siis on vaja uuesti kohtu poole pöörduda. Kohtus on võimalik tõendada, et isa on tasunud lapsega seonduvad kulud. Seda oleks aga tulnud teha kohe ja mitte tagant järele. Kui on elatis välja mõistetud, siis lisaks mingeid muid (lapse) kulusid enam tasuma ei pea. Samas on lapse kasvatajal õigus nõuda elatist rahas (mitte saada seda jopedes, kartulites või näiteks värvipliiatsites) ja otsustada kuidas seda lapse heaks kulutada. Lapse isal on õigus lapsega kohtuda, vajadusel kaasake lapse elukohajärgne sotsiaaltöötaja. Peremudelina on üsna levinud vanavanemate igapäevane kaasamine lapse kasvatamisse, seda enam, et tööd on kodukohas sageli raske leida, aga lapsel maal parem kui linnas. Selles ei näe mina midagi erakorralist. 

K: Kui naine leiab uue mehe ja lahkub koos lastega kas siis on mehel, kes on tegelikult ju hüljatu rollis, kohustus alimente maksta? naise lahkumine oli naise enda valik ja mees oleks soovinud lapsi enda juurde, kuid seadus annab õiguse emale.

V: Jah, alimente makstakse sellele poolele, kelle juures lapsed elavad. Seadus ei anna automaatselt õigust emale, kohus otsustab selle järgi, kelle juures on lastel parem elada. Kui teie juures on Teie meelest parem, võib alati uuesti kohtusse pöörduda.

K: Kui naine lahkub ja jätab lapsed isa juurde, kas siis peab ka naine alimente maksma?
V: Jah, loomulikult.

K: Kui naine otsustab lahkuda “parema” mehe juurde, kuid alaealised lapsed soovivad jääda isaga, kas siis on ka isal ja lastel mingi õigus otsustada? või võib naine teha lastega mis ise tahab?

V: Kui pooled ei suuda kokkuleppele jõuda, siis otsustab kohus laste elukoha üle, arvestades vähemalt 10-a. Lapse huve ning kui lapse areng seda lubab, siis ka noorema arvamust

K: Kas isadel üldse on mingeid õiguseid peale lahutust, või on neil ainult üks õigus: maksta, maksta, maksta?

V: Isal on õigus osaleda lapse elus, kohtuda, ning saada lapsed näiteks nädalavahetuseks enda juurde.

K: miks peab raha laekuma naise arvele? sealt ei pruugi see sugugi lapseni jõuda, vaid kulub shampuse, meigi ja kallite riiete ostmisele.

V: Õiglane oleks kui last ei toetata mitte rahaliselt vaid kindlas summas vajalike kaupadega ja/või trenni ja ringide rahade maksmisega, siis on kindel et lapsel ka sellest toetusest abi on.
seaduse kohaselt makstakse elatusraha last kasvatavale isikule rahas, kui pole omavahel kokku lepitud teisiti. Last kasvataval vanemal on õigus otsustada, mis söögi ja riided ta lapsele ostab. Kui on alust kahtlustada, et raha kulub pidutsemisle ja laps on hooldamata, palun pöörduge elukoha järgsesse sotsosakonda ja taotlege laps enda kasvatada.

K: Elatisraha mittemaksmist peab siiski märkama ja sellele reageerima negatiivse hoiakuga, sest see innustab vanemaid oma laste eest hoolitsema, ja takistab ka laste kergemeelset saamist. Mismoodi siis õiget valest eraldada, kui seda reaalselt ei tehta.Mis hoiakuid see
lastevanemates kasvataks kui rongavanema käitumist avalikult hukka ei mõisteta.Sellise käitumisviisiga laseme vee peale neile vanematele kes oma lastega igati arvestavad ja nende kasvatamise ja arenguga vaeva näevad.Iga inimene vajab tunnustust ja minu hinnangul on seda tublidele lastevanematele osutatud vähem kui mitte tublidele.Ükski vanem ei saa oma töötuse taha põgeneda ja oma laste eest hoolitsemisest loobuda. Kui pole raha maksta siis tuleb teise poolega mingid kompromissid leida ja teistmoodi abi anda.Aga meie lahutuste kultuur on alla igasuguse arvestuse ja inimesed oskavad küll lahutada, aga mitte lahus elada ja lapsi koos kasvatada.Valitseb üks tohuvapohu, ka kardetakse pöörduda abi andvate petsialistide poole kuna see pole kaasinimeste poolt taunitav.

V: Õige jutt, teinekord jääb mulje, nagu ainult rongavanematest meie riik koosnekski, aga enamus inimesi on ju töökad ja tublid emmed-issid. Neist ei räägita sugugi nii tihti.

K: Isa maksab ja lasteema kujutab endale ette ,et järjekordne uus ees on nüüd “uus laste isa” raha nõutakse aga aina rohkem ja rohkem “eelmiselt”! Isa on käinud juba kohtus ja naist ei huvita mingid kokkulepped. Lastekaitse on võimetu midagi tegema ja aitama. Ja last kasvatatakse usus ,et see ,kes enne oli polegi su isa vaid , ta vaid maksab meie ilusa elu kinni…Temaga(endisega,tegelik u lapse isaga) ei pea laps suhtlema ja ühel hetkel laps ei tahagi(kui ema piisvalt manipuleerib).
Ükski täitur ei lähe väevõimuga naise juurde ja trahve määratakse väga väga suure uurimise peale (kui seda üldse tehakse)Täpselt sama seadused on paberi ja need naised seda ei täida. Mida sellisega tehakse?

V: Ma ei saa küsimusest päris hästi aru, miks peab täitur minema naise juurde? Isa maksab ju elatist? Siin sama, mis eelnevates vastusteski, elatist on võimalik vähendada kohtus. Lapsega suhtlemine on väga oluline. Kui vanemad ei saavuta omavahel kokkulepet, siis on võimalik suhtluskorra määramiseks
kohtu poole pöörduda ning kui ema suhtluskorra määramisest hoolimata teeb takistusi lapsega suhtlemiseks, siis on võimalik ka ema selle eest karistada.