Täna tähistatakse võrdse palga päeva: Eurostati andmetel on Eesti palgalõhe Euroopa suurim

 (13)
Ettevõtete käibe kasv pidurdus.
RahaFoto: Ago Tammik

21. aprill kui võrdse palga päev on sümboolse tähendusega, kuna selleks päevaks saab keskmine Eesti naine teenitud sama palga, mille keskmine Eesti mees teenis eelneva aasta 31. detsembriks. Euroopa Liidu riikide võrdluses oli Eurostati andmetel 2013. aastal palgalõhe Eestis 29,9%, mis on Euroopa Liidu suurim.

Võrdse palga päeva eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust soolise palgalõhe olemusest, selle mõjust ja tagajärgedest, aga ka leida võimalikke lahendusi hoiakute ja olukorra muutmiseks. Tänavuse võrdse palga päeva teavitustegevuste fookus on lapsevanemlusega seotud teguritel.

Päeva raames toimuvad kaheksas Eesti linnas arutelud, kus osalevad eksperdid, lapsevanemad, ametnikud, pereterapeudid, ettevõtjad ja ajakirjanikud.

Soolise võrdõiguslikkuse eksperdi Liina Järviste sõnul on palgalõhe üheks põhjuseks sooline segregatsioon hariduses ja tööturul, mis omakorda tuleneb Eesti inimeste hoiakutest ja kehtivatest normidest naistele ja meestele. “Lisaks mõjutavad palgalõhet töö ja pereelu ühitamise raskused, sealhulgas probleemid lastehoiukohtadega, samuti asjaolu, et naised hoolitsevad jätkuvalt rohkem laste, eakate ja puudega pereliikmete eest, mis võib piirata nende tööturul osalemise võimalusi. Olulist rolli mängivad ka tööandjate ja ühiskonna stereotüüpsed hoiakud,” lisas Liina Järviste.

Päeva raames aset leidvad avalikud arutelud toimuvad kl 14.30 Tallinnas Solarise keskuses, Tartus Tasku keskuses, Narva Kolledžis, Pärnu Keskuses, Kuressaare TTÜ Kolledžis, Raplas Pargi Restos, Põlvas kohvikus Aal ja Viljandis Fellini kohvikus. Solarise keskuses toimuvat arutelu on võimalik jälgida Postimehe kodulehelt.

Seotud lood:

Sooline palgalõhe on kompleksne nähtus ja väljendab ühiskonnas valitsevat ebavõrdsust, mis on mõjutatud paljudest erinevatest ja üksteisega seotud aspektidest. Naiste ligi kolmandiku võrra madalam palk mõjutab nii naiste majanduslikku sõltumatust kui laste vaesusriski.

Vaata ka ürituse lehte Facebookis!

Võrdse palga päeva ürituste läbiviimist rahastab Euroopa Sotsiaalfond.