Kas sarnased ikka tõmbuvad

 (33)
Meis on palju ühist
Corbis/Scanpix

Kas otsime endale partnerit, kes on meile sarnane või meie täielik vastand? Kas partnerite sarnasus tagab õnneliku abielu? Iowa Ülikoolis läbi viidud uuring näitas, et abielluda tahetakse inimesega, kellel on sarnased hoiakud, usuline taust ja väärtushinnangud. Isiksuste sarnasus on parem tagatis abieluõnnele kui erinevus.

Psühholoog Eva C. Klohnen ja magistrant Shanhong Luo jälgisid 291 värskelt abiellunud paari, kes olid enne paariheitmist koos elanud keskmiselt 3,5 aastat ja abielus olnud alla aasta. Uuringus osalenud paarid pidid hindamad oma isiksuse omadusi, hoiakuid ja suhte kvaliteeti väga laial skaalal.

Uuringu tulemused näitavad, et hoiakute ja väärtushinnangute poolest oli enamus paaridest üsna sarnased, samas oli üsna vähe sarnasusi isiksuslike omaduste poolest nagu nt omad väikesed ekstravagantsused, kohusetunne, positiivsed ja negatiivsed emotsioonid.

Pole mingeid tõendeid selle kohta, et vastandid tõmbuvad. Kõige intrigeerivam leid uurijate endi jaoks kvaliteetse abielu suhtes oli see, et isiksuste sarnasus on seotud rahuloluga abielus, hoiakute sarnasus aga mitte niivõrd.

“Sarnaste hoiakute, uskumuste ja väärtushinnangutega inimeste vahel tekib sageli parem omavaheline tõmme, sest need puutepunktid hakkavad kohe silma ja mõjutavad otseselt igapäevaelu,” selgitavad uuringu autorid. Iseloomuomadused tulevad aga välja palju hiljem, nende tundmaõppimiseks läheb lihtsalt kauem aega ja seetõttu omandavad need tähtsuse alles pikka aega kestnud suhtes.

“Kui inimesed on juba kord teineteisele pühendunud, siis mõjutavad nende hilisemat abieluõnne just iseloomuomadused, sest abielus on vajalik pidev koostöö, igapäevaste ülesannete ja probleemide koordineerimine ja lahendamine. Samas peavad abielusadamasse tüürivad inimesed väga täpselt teadvustama endale ka oma hoiakute sarnasuse või erinevuse, sest need on väga silmatorkavad ja nähtaval.

See tähendab, et kui on erinevad hoiakud ja väärtushinnangud, siis peab otsus kokku jääda olema teadlik valik ja põhinema mõnel olulisemal kaalutlusel, väidavad Lou ja Klohnen.

Kuna uuring viitab sellele, et hoiakute ja väärtushinnangute sarnasus võib mängida suhte arenedes olulisemat osa kui isiksuste sarnasus, soovivad Lou ja Klohnen edaspidi uurida ja välja tuua neid puutepunkte ja omadusi, mille sarnasus või erinevus võib mõjutada abielusuhte arengut selle varasemas ja hilisemas staadiumis.