11. Kas olete võimeline hommikul raadiost kuuldud teadet või laulu kordama?


  • a) jah, alati 3p
  • b) jah, kuid vajate meelde tuletamiseks aega 2p
  • c) te ei suuda meenutada 1p

    Järgmine küsimus