Abielu või vabaabielu ?

 (5)
Abielu või vabaabielu?

Kui olete vabaabielus või ei välista enda jaoks seda võimalust, on õige aeg järele mõelda, kas selline eluviis ikka vastab teie natuurile.

Märkige endale üles tähed Teie jaoks kõige õigema vastuse ees. Ja ärge unustage - olge enda vastu aus.

Olite oma vanemate…

a. vanim laps
b. ainus laps
c. keskmine laps
d. noorim laps

Kas teie suguvõsas on ette tulnud lahutusi?

a. jah, sellepärast olen ettevaatlik
b. vanemad ei otsustanud lahutada
c. jah, nagu paljudel - tavaline lugu
d. ei, ei tule meelde

Milliseid omadusi hindate partneris kõige enam?

a. enesekindlust, sõltumatust
b. erakordseid seksuaalseid väärtusi
c. ausust, ustavust
d. mõistmist, kaastundlikkust

Milliseid teie väärtusi hindab partner kõige rohkem?

a. iseseisvust
b. seksuaalsust
c. arukust, oskust lahendada töö- ning argiprobleeme
d. seltsivat iseloomu

Kas peate vajalikuks, et partnereid peavad siduma ühised huvid?

a. parem, kui koos on erinevad inimesed
b. mitte tingimata
c. põhiline on ühised väärtushinnangud, maitsed võivad aga erineda
d. jah, see on soovitav

Milline peab olema koduste kohustuste jaotus?

a. olme - see on rutiin, mida vähem sellele tähelepanu pöörata, seda parem
b. kumbki teeb seda, mida võib või tahab
c. see sõltub inimestest, tuleb lihtsalt saavutada vastastikune kokkulepe
d. olen valmis võtma enese kanda suurema osa olmemuredest

7 Kuidas suhtute perspektiivi, et sünnib ühine laps?

a. veel ei ole aeg sellele mõelda
b. see on välistatud - liigseid probleeme pole tarvis
c. miks mitte
d. see oleks tore

Kas sooviksite, et teie suhted partneriga laabuksid nii nagu teie vanematel?

a. parem on elada oma arusaamiste järgi liigseid probleeme liigseid probleeme
b. mitte mingil juhul; ainult mitte seda!
c. vaevalt et see võimalik on, elame ju teisel ajal
d. jah, minu vanemad on väärikas eeskuju, neid tasub järgida

9 Kuidas mõjutab teie suhteid partneri tervise või finantsolukorra halvenemine?

a. kardan, et see võib rikkuda suhted ning sundida temast lahkuma
b. ei kavatse kedagi poputama hakata
c. lähedaste inimeste probleemid on ühised ning neid tuleb püüda ka koos lahendada
d. pean enda kohustuseks seda risti kanda, kui raske see ka poleks

Kuidas suhtute ütlusesse: "Nad elasid kaua ja õnnelikult ning surid ühel päeval"?

a. kardan, et pole selleks võimeline
b. ei usu, et seda tegelikkuses juhtub
c. muinasjutu kaunis lõpp, kuid elu sarnaneb nii vähe muinasjutule
d. salakesi unistan, et seda öeldakse kunagi ka meie kohta.

Lugege kokku, milliste tähtede vastuseid saite kõige enam.

Kõige rohkem esines A vastuseid

Kõige rohkem esines B vastuseid

Kõige rohkem esines C vastuseid

Kõige rohkem esines D vastuseid