F


Konformisti tüüp.See mees võib olla väga tark ja erudeeritud, kuid tal ei ole otsustusvõimeeeet. Peab alati oluliseks sotsiaalset kontrolli, seda mida teised temast arvavad, mida teised tema asemel teeksid.

valisid ta abikaasaks
...Pöörad suurt tähelepanu teiste inimeste arvamusele, nagu temagi. Idealiseerides abikaasana konformisti, oled aldis massimaitsele, seega prevaleerib sinuski omanditunne.

vailsisid ta sõbraks
...suhtud meestesse idealistlikult. Sa ei suuda eristada mehe tõelist mina tema sobitumisest massimaitsele. Massimaitse nõuab ilu ja see meeski püüab ilus olla mitte iseenda natuuriga, vaid teeskluse ja sobilikkusega. Seda vahet sa ei suuda ilmselt teha. Mehe ebapraktilisuse tabad siiski ära.

valisid ta kolleegiks
...lootes kolleegidena näha veidi ebapraktilisi, ilusaid, isiksuse tõeliste väärtusteni mittepürgivaid mehi, reedad endas väikekodanlikku soovi ümbritseda end iluasjadega. Võib oletada, et valid töö, kus saab ennast eksponeerida.

valisid vennaks
...perekonnaliikmete konformism jätab ühiskonnas edasipüüdlikkuse mulje. Ilmselt tahad uhkustada oma päritoluga, oma perekonnaliikmetega, oma "ebatavaliselt andekate, heade ja ilusate lastega". Näed ühte prestiizhi tõstjat väliselt hästi elavas perekonnas ning püüad kõik ebakõlad ja ebklapid iga hinna eest perekonna piires hoida.