M


Eduka, alati õnnestuva mehe, "positiivse karjeristi " tüüp. Ta on endas kindel, ei võta kunagi ette midagi sellist, kus võib ebaõnnestumise osaliseks langeda. Ta ei ole hingeline, ega ka seksapiilne, juhindub vaid mõistusest.

valisid ta abikaasaks
...see tähendab elu eduka mehega. Karjerismitaotlus on sul ilmselt loomuses. Ka abielu on sinu jaoks institutsioon, kus koostöö võib saavutada ühiskonna tunnustuse. Omavahelistes suhetes pead olema valmis kompromissideks ja loobumisteks.

vailsisid ta sõbraks
...ta võlub sind eelkõige oma edukuse ja enesekindlusega, mitte aga seksapiili või hingega. Võid seetõttu süümepiinu tunda. kui otsid, võid oma iseloomust kindlasti leida soovi mis tahes eesmärgile jõudmiseks kasutada teisi, ka kõige lähemaid inimesi.

valisid ta kolleegiks
...edukuse sümbol meeliskolleegina näitab sinugi püüdu olla edukas ja enesekindel. Sa suudad ausas konkurentsis toime tulla, ega karda seda. Ümbritsed end kõikjal edu sümbolitega ja töös lähed kasa edukatega. Sulle meeldib reklaam ja sinu töö avalik tunnustamine. Armastad süsteemi ja pead lugu läbimõeldud töösituatsioonist. Keegi ei saa sind süüdistada boheemluses ja riskis. Vajad oma töös alati perspek6tiiivitunnet ja ausa karjääri võimalusi.

valisid ta vennaks
...perekond peab sinu meelest olema soliidne, prestiizhikas ja autoriteetne teistegi silmis. Oma perekonnalt ootad, et sind austataks, toetataks ja sinu püüdlusi respekteeritaks. Võid oma perekonnaliikmetelt ka veidi egoistlikult nõuda, et nemadki pühendaksid või ohverdaks end sinu tööle. Räägid kodus palju oma tööst, õnnestumistest ja perspektiividast.