Mis tüüpi ülemus sulle sobib?

 (12)
Suur juht
Corbis/Scanpix

Kas sulle tundub, et sinu boss on liiga pehmekene või vastupidi — möirgab ja kisab ülearugi? Kas sulle meeldiks töös ettetulevaid probleeme pigem üksinda läbi mõelda või ootad selleks juhiseid oma ülemuselt? Allpool toodud test näitab, milline juhtimisstiil just sinu loomusega kokku läheb.

1. Milline koosolekustiil sulle kõige rohkem meele järgi on?

a) Mulle meeldib üsna avatud iseloomuga koosolek. Hea, kui on olemas mingisugune päevakava, kuid on oluline, et töötajatel on võimalik koosolekuga liituda ka hiljem, ilma et keegi sellest häiritud oleks.
b) Koosolekul peab olema täpne päevakava, mis annab ülevaate kõikidest arutlusele tulevatest teemadest. Igaüks, kes tahab mõne küsimuse lisada, peab eelnevalt võtma ühendust koosoleku eest vastutava isikuga. Nii on kindel, et asjaajamine kulgeb sujuvalt.
c) Mulle meeldivad spontaansed kokkusaamised, miks mitte kohvilauas. Minu arvates ei pea koosolekut alati see kõige kõrgem ülemus juhtima, see võib olla ka keegi teine.

2. Milline näeks välja ideaalne tööjaotus sinu unistuste töökohal?

a) Tööülesannete koostamisel ja paika panemisel tohivad osaleda kõik töötajad. Kui ma mõne punktiga nõus ei ole, siis kuulab ülemus mind ära ning on vajadusel valmis sellega arvestama.
b) Töökohal kehtib selge tööjaotus, mis sageli on ka mõõdetav. Ei ole mõtet kulutada aega töökorralduses pidevate muudatuste tegemisele.
c) Paindlik, voolav tööjaotus. Võimalus algatada ja ellu viia omapoolseid projekte.

3. Kuidas on kõige parem konflikte lahendada?

a) Ülemus kuulab ära kõik osapooled ning kõigil on võimalus sõna sekka öelda. Kui vaja, võetakse konflikti lahendamiseks aega tööajast.
b) Ülemus sekkub ja ütleb oma arvamuse, vajadusel küsib nõu eksperdilt. Pole just harvad juhtumid, kus töötajal, kes koostööd teha ei taha, lahkuda tuleb.
c) Inimestel tuleb lasta end välja elada. Enamasti lahenevad kaklused iseenesest, ilma et midagi erilist tegema peaks.

4. Milline on parim moodus tulevikuplaanide tegemiseks?

a) Töötajad arutlevad firma tuleviku üle esmalt väikestes gruppides. Seejärel antakse tulemustest aru ning juhatus valib parimad ideed välja.
b) Juhatus korraldab põhjaliku analüüsi ning paneb paika suunad ja eesmärgid, mida tuleks jälgida. Miks peaksin mina veel plaanide tegemisega pead murdma.
c) Töökohalt valitakse välja mõni energiline ja helge peaga töötaja ning tehakse talle ülesandeks tulevaste strateegiate väljatöötamine.

5. Milline peaks olema sinu tööandja suhtumine tööaja korraldusse?

a) Tööaeg peaks olema paindlik, mis tähendab, et pole probleemi, kui lõuna mõnikord pikemaks venib, peaasi, kui tööaja hiljem tasa teed.
b) Päris täpset kellaaegade registreerimist ma ei poolda, aga peaaegu. On väga oluline, et inimesed tuleksid tööle õigel ajal ning et säiluks kontroll töötundide üle. Niimoodi ei teki ka liialt palju kummalisi ületunde.
c) Igaüks tulgu ja mingu, millal tahab. Peaasi, et töö tehtud saab. Kui tahan, magan täna hommikul pikemalt, ning kui vaja, töötan õhtul hilja või öösel lisaks.

6. Kuidas töökoht ise välja võiks näha?

a) Pole nii tähtis, võib olla pisut kaootiline. Variantideks on, et mitu inimest jagavad ühte tuba või on tegemist nn avatud kontoriga.
b) Igaühele on ette nähtud üks ja kindel koht.
c) Igaüks töötab seal, kus ta end paremini tunneb. Mõnda tööd on ju võimalik ka kohvilauda kaasa võtta ja kohvi kõrvale lehitseda.

7. Kuidas peaks käima suhtlemine ülemusega?

a) Ülemuse toa uks on alati avatud ning igaüks võib hetkeks läbi astuda ja oma muresid kurta.
b) Jutuajamiseks ülemusega tuleb aeg reserveerida. Nii on kindel, et igaüks sisse ei torma ning vahele ei sega.
c) Meili teel. Kirjutan, mis mureks, ega alati ei peagi silmast silma kohtuma.

8. Millist tagasisidet sa eelistad?

a) Vestluse kujul, kus ma ka ise saan arvamust avaldada ning vastu rääkida.
b) Ülemus teavitab, kui midagi on valesti, kuid muidu vahele ei torgi.
c)Ma ei vaja tagasisidet, sest tean, milleks olen suuteline.

TULEMUSED:

Rohkem A-vastuseid

Sulle sobib kõige paremini demokraatlik juhtimisstiil. Sa tahad alati ka ise kaasa rääkida. Sulle meeldib osaleda otsuste tegemise juures, olgu selleks siis kontorisse uue kohvimasina ost või ettevõtte tulevikuvisioonid. Sulle ei sobi liiga range õhkkond, naudid parema meelega mõningast vabadust. Usud ka, et mõnikord võivad asjad ka rohkem aega võtta, peaasi kui kõik saavad kaasa lüüa.
Plussid: Võimalus olla “asjade sees”, võrdsed õigused, võimalus mõjutada. Asjad ei ole jäigalt paigas — kes mida teeb — , alati on võimalik diskussioon parima lahenduse leidmiseks.
Miinused: Avatud juhtimismudel. Hiearhia puudumise tõttu on palju asjad ümberlükatavad. Hea töö aluseks on vastastikune mõistmine ja kokkulepped, kuid mõnikord võib nendeni jõudmine üleliia palju aega võtta, kuna kõik tahavad ju osaleda…

Rohkem B-vastuseid

Sulle sobib hästi autoritaarne juhtimisstiil. Sa oled juba kord inimene, kellele meeldib kord ja selgus. Sa tahad täpselt teada, mida sinult oodatakse, ning kellele sa allud. Pikemaajaliseks eesmärgiks on sullegi tõus karjääriredelil. Sa vajad konkreetseid nõudmisi: millised on konkreetsed projektid ja tööülesanded, milliste klientidega peaksid tegelema jne.
Plussid: Autoritaarne juhtimine tagab selguse igapäevaelus. Tänu kindlalt paigas mängureeglitele sujuvad asjad nagu õlitatult.
Miinused: Puudu jääb loomingulisusest, paljud tööülesanded jäävad liiga standartseteks.

Rohkem C-vastuseid

Sinule istub vaba juhtimisstiil. Sa oled oma olemuselt ettevõtja, sest sulle meeldib initsiatiivi üles näidata ning vastutust enda peale võtta. Eesmärgid ja plaanid paneksid sa enda jaoks parema meelega ise paika. Sulle ei meeldi sõltuda mingist struktuurist või teistest inimestest, tagasisidet vajad sa selleks, et tööindu ja -rõõmu mitte kaotada.
Plussid: Sellise juhtimisstiiliga ettevõttes on kõvasti ruumi loomingulisusele. Sul on suur tegutsemis- ja liikumisvabadus, samuti võimalus end näidata, sest puudub üks karmikoeline juht.
Miinused: Nimetatud tüüpi juhid ei ole eriti head andmaks tagasisidet. Sestap pead õppima töötama ilma konkreetse vastukaja ja selgete raamideta.