Psühholoogilise geomeetria test

 (12)
psühholoogiline geomeetria

Alljärgnev test on välja töötatud spetsialistide poolt, kes on spetsialiseerunud psühholoogia uuele ning momendil äärmiselt moodsale suunale – psühhogeomeetriale. Loomulikult pakutakse käeolevaga selle lihtsustatud varianti, sest tegelikult on test väga tõsine ning töömahukas tulemuste töötlemisel ja nõuab psühholoogilist ettevalmistust. Ometi on ka see lihtsustatud variant äärmiselt huvitav.

Neljale väikesele paberilehele joonistada neli kujundit (parem on ühevärvilised) – ring, kolmnurk, siksak ning ruut. Jälgida, et kujundid oleksid ühesuurused ning joonistatud ühepaksuse joonega. Seejärel segada lehed ning lasta sellel, kelle iseloomu tahetakse lähemalt tundma õppida, seada geomeetrilised kujundid eelistuse järgi.

See tähendab, et paberilehed on tarvis sättida ühte ritta: esimesele kohale asetada kujund, mis millegipärast kutsub teistega võrreldes esile suurema sümpaatia, teisele kohale see, mis samuti meeldib, kuid veidi vähem jne. Viimasele kohale satub sel moel joonis, mis kõige vähem meeldib. Ning sugugi pole tähtis, miks on tehtud konkreetne eelistus.

Ruut

Kolmnurk

Ring

Siksak

Lisaks inimese kõige tähtsamatele iseloomujoontele saab välja tuua ka need jooned, mis on “vähemuses” – selleks piisab, kui vaadata, milline kujund on viimasele kohale asetatud.