Q


Rüütli" tüüp. Truu, pahedeta, süütu. Mees, kes ei suuda andestada ka teistele seda, mida endale ei luba.

valisid ta abikaasaks
...oled väga range ja nõudlik, kui nõuad tänapäeval meheks rüütlit. Küllap oled ka ise guverandipreili omadustega, kiirustad olema ühiskonna kombekohtunik, kõike hea ja halva seisukohast hindama, nõuad teisteltki vaid sellist käitumist, nagu just sina õigeks pead.

vailsisid ta sõbraks
...sa ei julge mehi usaldata. Nähtavasti on sind kasvatatud veendumuses, et "kõik mehed on sead" ja kui kedagi neist usaldada, siis ainult kõige rüütellikumat. Hoiad oma suhted meestega komplikatsioonideta, kardad end kellegagi siduda ja jätad endale alati varukäigu.

valisid ta kolleegiks
...valvad ennast tööl nagu laval. Sinu käitumises on sotsiaalsel kontrollil väga suur osa: mida minust võidakse arvata. Selle tõttu on sul tööl teistega hea vahekord. Kõige meelsamini töötaksid mõnel traditsioonilisel elualal. valisid vennaks
... idealiseerid rafineeritud, rangeid ja traditsioonilisi peresuhteid. Võid kalduda kurvameelsusse ja müstitsismi.