TEST: Liigselt muretsev või ebameeldivalt üleolev: milline sa tegelikult oled?

 (1)
TEST: Liigselt muretsev või ebameeldivalt üleolev: milline sa tegelikult oled?
Foto: Ilmar Saabas

Ma pole nii tark, selle eest olen aga edukas … Sellised võrdlused võivad elu õnnelikumaks muuta. Ent vaid siis, kui neid oskuslikult kasutada. Testi ennast, et teada saada, kuidas seda teha.

Me ei oska olla võrdlemata. Kui aga oskaksime, ei garanteeriks see ikkagi õnne. Et endale midagi teadvustada, võrdleme toimuvat andmetega, mis meie mälus juba olemas on. See puudutab ka emotsioone. Näiteks pettume, kui võrdleme seda, mis meil on, sellega, mida me tahaksime, kuid ei saa.
Kui valime võrdluseks positiivsed hetked, võib nendest kujuneda meie õnnelikuma elu ja eneseaustuse alus. Oma argielus või tööl võime end võrrelda nendega, kes on milleski meist hulga paremad, ning see stimuleerib meid reaalseid eesmärke saavutama.

Ent aeg-ajalt tuleb heita pilk ka nendele, kes on meist veidi halvemad, kinnitamaks sellega oma enesekindlust.

Vaevalt et meist keegi valdab täiuslikult täpsete võrdluste kunsti. Abiks ehk tuleb järgnev test.

Märgi ära need fraasid, millega oled nõus või need, mida ütleksid ise enda kohta

1. Hindan regulaarselt oma edusamme. A
2. Tunnen sageli, et ma pole just parimal tasemel. B
3. Mul on võitleja iseloom. C
4. Oskan täielikult nautida elu rõõme ja oma võite. D
5. Ainus, millel on tähendus, see on üritada teha kõike võimalikku. D
6. Et olla edukas, on tarvis end innustada. C
7. Tahaksin endasse rohkem uskuda. B
8. Raskuste ületamine innustab mind. A
9. Pööran rohkem tähelepanu oma ebaõnnestumistele, mitte saavutustele. B
10. Mulle meeldib aidata ja toetada inimesi. D
11. Pole suhteid, mis ei ole rajatud jõule. C
12. Konkurentsi vaim aitab saada paremaks. A
13. Ma ei näita välja ei oma kahtlusi ega ka oma nõrkusi. C
14. Ma ei puhka iialgi loorberitel. A
15. Ütlen endale sageli: „Oleks pidanud …“ B
16. Üldiselt olen rahul sellega, kes ma olen ja mis mul on. D
17. Jagan kergesti komplimente ja võtan neid ka vastu. D
18. Lapsepõlves öeldi mulle ikka: „Sa suudad“. A
19. Igasugused muutused kutsuvad minus esile ohutunde ja ebakindluse. B
20. Puutudes kokku raskustega, ütlen endale: „See on võimalus näidata neile, mida ma tegelikult väärt olen. C
21. Lapsepõlves vajasin rohkem tuge ja teadmist, et olen midagi väärt. B
22. Ma ei kannata rutiini. A
23. Tuleb osata bluffida, et teisi endale allutada. C
24. Pööran rohkem tähelepanu oma saavutustele, mitte ebaõnnestumistele. D
25. Lapsepõlves öeldi mulle: „Kas sina või teised“. C
26. Kui mind tabab ebaõnn, ütlen endale: „Oleks võinud ka hullemini minna“. D
27. Olen loomult uudishimulik ja tahan aina rohkem teada. A
28. Tavaliselt ootan ebameeldivusi. B
29. Konfliktides ei kaota ma kunagi hingelist tasakaalu. C
30. Mulle on eeskujuks inimesed, kes innustavad mind ning aitavad edasi liikuda. A
31. Kui olen läbi kukkunud, tunnen end täiesti tühisena. B
32. Lapsepõlves öeldi mulle alati: „Peamine on endaga rahul olla. D

Seotud lood:

Tulemused

Enamus A-sid

Võrdled, et konkureerida

Sind käivitavad raskused, milliseid on tarvis ületada ning teadmised, mida tuleb süvendada.

Sa ei hinda võistlemist mitte sellepärast, et see aitab teistest ette jõuda, vaid seetõttu, et tänu sellele saad sa kompetentsemaks. Sa valid võrdlusmaterjali just sellise printsiibi järgi. Sinu nõudmised endale ei ole iialgi kõrgendatud, ega ka mitte liiga madalad. Sulle on oluline, et sinu kapital kannaks protsente, et sinu anded ning võimed oleksid maksimaalselt nõutud. Sa kasutad oma vigu ja ebaõnnestumisi, et edasi liikuda. Need aitavad sul mõista, mis segab sinu edu, ning hinnata, kus nimelt on juba olemas progress. Sinu liikumapanevaks jõuks on uudishimu ja ambitsioonid, mitte aga kadedus. Sa oskad teiste edu üle rõõmu tunda, tundmata end seejuures halvemana või madalamana.

Ent keegi pole paraku täiuslik. Seetõttu satud sinagi vahel äärmustesse. Sa kas suhtud kõigesse liigse perfektsionismiga või ei jätku sul leplikkust enese suhtes. Sel juhul on sinu tähelepanu pööratud põhiliselt enese piirangutele, puudustele ja vigadele, kuna sa võrdled end teistega või ideaaliga. Kas mitte see liigne nõudlikkus ei meenuta sulle varasemaid aegu, kui nõudjad olid sinu enda vanemad? Sina oled aga need nõudmised nüüd omandanud ning esitad neid alalõpmata endale. Kas on võimalik, et oled veendunud, et väärid armastust ja tähelepanu üksnes siis, kui oled veatu ja edukas?

Teel harmoonia poole. Tule tagasi selle juurde, mida sa tõeliselt tahad ning mis pakub sulle rahuldust. Rahuldustunde ja subjektiivse heaolu tunnetamine tähendab, et oled õigel positsioonil. Sellele aitavad kaasa ka mõistlikud võrdlused (nendega, kes on sinust milleski veidi paremad), aga ka läbikäidud tee arvesse võtmine; mitte üksnes ainiti tulevikku vaatamine.

Enamus B-sid

Sa võrdled, et oma väärtust vähendada

Mõtled haruharva, et oled olnud vajalikul kõrgusel — olgu need elulised väljakutsed või enese võrdlemine teistega.

Reeglina on teised sinu meelest alati andekamad või edukamad. Ja isegi siis, kui üritad saavutada suuremat edu kui nemad, ei tee see sind uhkeks ega rahulolevaks, sest sa ei suuda uskuda oma edukust. Sama on ka komplimentidega, mis on sulle adresseeritud. Sul puudub enesekindlus ning seetõttu püüad vältida olukordi, kus sa pead end teistega võrdlema või oma isiklikke oskusi hindama. Sellel pseudomugavusel on aga oma hind: see peab sind kinni sellistes olukordades või rollides, mis pole sulle just eriti kasulikud ning selle tagajärjel langeb sinu enesehinnang veelgi madalamale. Frustratsioon, allasurutud viha aga ka pidev kurbus on just sinu enese teistega võrdlemise tagajärjeks. Ja just seetõttu näid sa omaenese silmis väärtusetuna.

Selline positsioon provotseerib teatavat „agressiivset passiivsust“ suhetes, eriti nendega oma lähikondlaste seast, kes kutsuvad esile imetlust ning kelle väärtuslikud omadused muserdavad sind.

Kalduvus võrrelda enda kahjuks on saanud pahatihti alguse lapsepõlvest, kus sa võib-olla tundsid, et sind on hooletusse jäetud või oli keegi, kellele sa pettumust valmistasid, või siis võrreldi sind pidevalt kellegagi, kes oli sinust „parem“.

Teel harmoonia poole. Pead hakkama ennast austama. Et teadvustada endale seda nõiaringi, mis sulle mõju avaldab, tuleb sul määratleda emotsioonid, mis saadavad sind enese võrdlemisel teistega — kurbus, raev, julgusetus … Vali võrdluseks sellised alad ja kriteeriumid, kus sa tunned end „kõige vähem halvana“, et teised osutuksid sinust veidi allpool olevaiks. Sel moel, liikudes väikeste sammudega tasapisi edasi, suudad sa tõsta oma enesehinnangut ning õpid endast rohkem lugu pidama.

Enamus C-sid

Võrdled, et oma üleolekut tõestada

Minna üle teiste peade, lämmatada oma teadmistega või edusammudega, kasutada relvana irooniat …

Võrdlemine on sinu jaoks osa suhetest jõupositsioonilt. Sinu eesmärk (teadvustatud või mitte eriti) on enesekehtestamine teisi alla surudes. Kui aga võrdlus pole sinu kasuks, siis eelistad agressiivsust nii teiste kui ka enese suhtes. Selline vajadus kehtestada oma isiklikku väärtuslikkust teiste arvelt räägib sügavast nartsislikust haavast. 

Paljud lapsed, keda alandati ja solvati, kasvavad, omandades nende rolli, kes neid alla surus. Kollektiivsed traumad (sotsiaalsed või rahvuslikud) võivad samuti põhjustada üleolekut demonstreerivat käitumist — seda peetakse otsekui revanšiks või kättemaksuks.

Teel harmoonia poole. Tuleb endas arendada empaatiavõimet. Ürita panna ennast teise asemele iga kord, kui tekib kiusatus solvavaid võrdlusi otsida. See kogemus tuletab sulle ehk meelde olukordi minevikust, kui sa ise olid allutatav või alaväärtustati sind. Tugevda heatahtlikke suhteid iseendaga, hinda väärikalt neid edusamme, mis on rajatud üksnes sinu isiklikele väärtustele, mitte aga teiste nõrkustele.

Enamus D-sid

Võrdled, et tunda rahuldust

„Enam polegi halb“ ja „võinuks veel hullem olla“ — need fraasid kirjeldavad suurepäraselt sinu võrdluste süsteemi.

Esmajärjekorras võtad sa arvesse oma isiklikke edusamme ja võite. Samas püüad seda kalduvust mitte üle dramatiseerida. Selline positsioon rajaneb kõrgel enesehinnangul ning oskusel olla tänulik. See võimaldab sul säilitada emotsionaalset rahu. Ka suhted võidavad sellest positiivsest ja heatahtlikust vaatest elule. Võrdlused aitavad lisada veel rohkem väärtusi sellele, kes sa oled ja mida omad.

Ent sellel küllaltki positiivsel filosoofial on ka teine külg. Sa lubad endal laskuda magusasse eksistentsiaalsesse uinakusse. Kui sa võrdled ennast teistega vaid nendel aladel, kus sa parem oled ning keskendud vaid saavutatud edule, pööramata tähelepanu sellele, mis tuleb veel teha, siis sinu heatahtlikkus enda suhtes võib muutuda enese hellitamiseks. Sageli juhtub just nii, kui vanemad on sind lapsepõlves palju kiitnud, nõudmata kinnitust sinu andele ja oskustele. Selle tulemusel oled omandanud kõrge enesehinnangu, kuid sul võib puudu jääda ambitsioonidest ning sa tammud ühe koha peal.

Teel harmoonia poole. Peaksid endalt rohkem nõudma erinevates argielu ettevõtmistes (töö, sport, kultuur). Vali võrdluseks neid, kelle saavutused on sinu omadest veidi paremad ning otsi sind innustavaid eeskujusid. Võid ka küsida eneselt, millisel alal sa võid end täiendada, et saavutada kõrgemat taset. Rutiinist võib jagu saada, öeldes lahti piiravatest ideedest nagu — „see pole minu jaoks“, „see on minu jaoks liiga keeruline“.

Allikas: Psychologies.ru