TEST: Mida tähendab sinu jaoks truudus?

 (5)
TEST: Mida tähendab sinu jaoks truudus?
Pilt on illustreerivFreeImages/Kevin Mark Wood

Truudus kellelegi või millelegi määrab ära meie isiksuse. Teades, millele me tõepoolest pühendunud oleme, mõistame paremini oma väärtusi, soove, hirme ja unistusi.

Allpool on toodud 40 väidet. Vali nende hulgast need, millised sulle kõige enam sobivad.

1. Mind panevad elus liikuma minu ideaalid A
2. Me üritame veeta partneriga võimalikult palju aega koos C
3. Mulle on jäänud ülikooliaegseid sõpru B
4. Minu jaoks ei tule kõne allagi jääda eemale perekondlikust
koosviibimisest D
5. Me jagame partneriga kõike C
6. Üritan sageli oma positsioone „põhimõtte pärast“ kaitsta A
7. Minu vaated pärinevad suguvõsa ajaloost D
8. Minu tõeline perekond on minu sõbrad B
9. Tunnen ennast traditsioonide hoidjana D
10. Ma ei kannata, kui kritiseeritakse minu partnerit C
11. Ma vajan oma sõprade usaldust ja tuge B
12. Mul on raske otsuseid läbimõeldult vastu võtta A
13. Ma vajan aega, et sõbruneda B
14. Ma ei kujuta endale elu ilma temata ette C
15. Minu jaoks tähendab elamine kohustuste enda peale
võtmist A
16. Ma ei loobuks mitte millestki oma minevikust D
17. Minu elu eesmärk on järgida oma väärtushinnanguid A
18. Ma ei usu õnnelikesse suhetesse ilma truuduseta C
19. Ma ei usalda neid, kellel ei ole sõpru või on neid
kümnete viisi B
20. Perekonna huvid on minu jaoks alati esimesel kohal D
21. Tunnen sageli igatsust lapsepõlve järele D
22. Kuulan alati oma sõprade nõuandeid B
23. Kui ma üldse kedagi usaldan, siis oma partnerit C
24. Ma ei ole oma loomu poolest kalk inimene A
25. Ma kaitsen meie paari isikliku elu piire C
26. Mu sõbrad teavad, et võivad minuga alati arvestada B
27. Meil on lähedastega sarnased väärtushinnangud A
28. Realiseerin oma elus vanematelt päritud väärtusi D
29. Tõeline sõprus on vaid see, mis kestab kaua B
30. Ma mõistan neid, kes pühendavad oma elu ideaalile A
31. Armastan partneris kõike — liialdusi ja puudusi … C
32. Üritan lastele edasi anda perekondlikke traditsioone D
33. Mind huvitab väga filosoofia A
34. Mul ei ole raske pingutada armastatud inimese heaks C
35. Sõprus on armastuse kõige puhtam vorm B
36. Minu reegel: ei mingeid tülisid perekonnas D
37. Ma ei suuda ettegi kujutada, et pole partnerile truu C
38. Mind on raske ümber veenda A
39. Minu pere on minu klann, minu juured, minu ankur D
40. Mul on alati olnud parim sõber (sõbranna) B

Seotud lood:

Nüüd lugege saadud tähed kokku.

Rohkem A-sid

Ideaalid

Sind panevad elus liikuma sinu veendumused, väärtushinnangud ja ideaalid. Tehes valikuid, arvestad vaid nendega. Nendega on seotud sinu soovid, nad mõjutavad sinu suhteid ning rikastavad su elu. Sinu truudus ideaalidele väljendub erinevalt: igapäevases praktikas või ka väärtuste ja ideede levitamises. Sinu eesmärk on ületada oma piire, muuta ettemääratust ja saavutada võit igapäevasuse üle.

Allikas. Ideaalide otsinguis on varjatud püüd arhailiste naudingute poole — rinnalapse tundeist ema rinnal olles kuni maailma harmoonia tunnetamiseni.

Me püüame seda kõike taastada, kui otsime oma vaba ruumi ning püüdleme isiksuse kasvu poole.

Eelised. Kahekordne rahuldus — see on rahulolu ja mõte. Rahulolu sellest, et me jagame väärtushinnanguid ja kasvame ise. Ning me oleme veendunud, et anname mõtte ja täiuslikkuse oma elule. On veel üks element — austus iseenda vastu. Kui ideaal saab argielus teoks, annab see meile erilise karisma, kutsub esile austuse ja vaimustuse.

Riskid. Tekib kiusatus tunnetada ennast ainsa tõe omajana. Siit tuleneb risk eemalduda kõigest muust. Jäikus, kalduvus hukka mõista, põlgus, võimetus üle vaadata oma positsioone, sallimatus, mis võib viia fanatismini … Selline on oht, kui väärtustame ideaale enam kui inimesi.

Tasakaal. Tuleb säilitada side reaalsusega, mis ei allu mitte kunagi ideaalidele, ning ei tohi unustada, et inimene jääb alati prioriteediks. Tuleb tunnistada, et sinu tõde ei ole ainus, et selle üle võib diskuteerida, seda saab jagada. Ent sul ei ole ainuõigust tõele ning sa ei tohi seda peale suruda.

Rohkem B-sid

Sõbrad

Nad on sinu kõrval ning sa usud, et nad jäävad sinna alatiseks. Nad on sinu tugi, sinu perekond. Oled nad ümbritsenud ühiste väärtuste ja maitsete, vastastikuse heatahtlikkuse ja usaldusega. Sinu sõbrad on sinu utoopia. See on koht väljapool geograafiat ja aega, koht, kus me patsutame üksteisele õlale ja soojendame üksteist. Sõprade nimel oled valmis minema võitlusse või kompromissile. Sa kuulad nende arvamusi ja märkusi, võtad osa nende probleemidest. Ning nemad toimivad sinuga just niisamuti.

Allikad. Alateadvuslik soojuse ja rahustava kohalolu otsimine: „Nad on alati kõrval, kui neid vajan“. Sõpradega mängitakse läbi ideaalsete vennalike suhetes partituur. Neid otsitakse ja leitakse kompenseerimaks kaugeltki mitte ideaalseid suhteid õdede ja vendade vahel.

Eelised. Kindel ja kauaaegne sõprus rahuldab osaliselt meie vajadust tingimusteta armastuse järele. Sõprus kinnitab sisemise ohutuse tunnet ja tõstab austust enese vastu. Tunda enesel heatahtlikke pilke ning esitleda enda positiivset kuju — see valmistab suurt nartsislikku rahuldust.

Riskid. Tingimusteta kiindumus ning sidemed võivad pimestada või tekitada ebasiirust, mille kutsub esile hirm solvata või saada kõrvale lükatuks.

Tasakaal. Leia kuldne kesktee heatahtlikkuse ja kriitikavabaduse, suuremeelsuse ja ohvrimeelsuse, läheduse ja sõltumatuse vahel. Ära nõustu kõigega, ära räägi sõpradele kõigest, ära oota pidevat heakskiitu. Need on seisukohad, mis säilitavad vabaduse igale ühele.

Rohkem C-sid

Partner

Armastus ei luba mitte mingit reetmist. Selline on sinu kreedo. Seksuaalne truudus ei eksisteeri sinu jaoks armastusest eraldi. Ning selline tingimusteta ustavus sobib hästi armastuse ideaaliks — leida hingesugulane ning ühineda temaga igaveseks ajaks. Sellesse ideesse oled pannud kogu oma energia. Kõik — või peaaegu kõik — on parim selles maailmas, kui partner jagab sinuga neid vaateid. Sa võtad teda sellisena, nagu ta on. Ning pigem kannatate ebamugavusi, kui seate ohtu selle, mida peate ainsaks armastuseks. Teie huvidel, suhetel ning tegevusel on väärtus vaid siis, kui need on seotud sinu „teise poolega“ või jagate neid koos.

Allikad. Vajadus muuta teine oma isiklikuks omandiks. See inimene on nüüd sulle kõik, sa oled temaga ühte sulandunud. Freudi uurijad näevad selles soovi jõuda tagasi ema üska.

Eelised. Täiuslikkuse ja arhailise naudingu tunnetamine. Aga ka nartsislik rahuldus sellest, et meid on teistele eelistatud. Kui astume suhtesse kui religiooni, pühendumise ja enesesalgamisega, võib see tekitada tunde, et meie elul on nüüd mõte ja eesmärk.
Riskid. Sõltuvus, kannatus vastastikuse tunde puudumise tõttu, hingehaavad reetmise või lahkumineku korral. Armukadedus, mis võib partnerit alla suruda.

Tasakaal. Tuleks püüda eemalduda absoluutsest armastuse ideaalist ning tulla tagasi inimlike kirgede reaalsuse juurde, mis muutuvad ning on täis konflikte. Ela rohkem enda jaoks, pööra enam tähelepanu oma isiklikele suhetele ning oma ettevõtmistele. Jäta partnerile rohkem õhku.

Rohkem D-sid

Perekond

Perekond eelkõige! Sinu jaoks pole midagi tähtsamat kui sinu pere. Sa kuulud sellele tervenisti ja täielikult. Peres pole mitte üksnes vanemad, õed ja vennad, vaid kõikvõimalikud suguvõsa liikmed. Aga ka väärtushinnangud, mälestused, kohad ja ühine soov jääda ühte nii kauaks kui vähegi võimalik. Kaitseb see sind või surub alla — klann on sulle kui kilp kilpkonnale, vääramatu identiteedi element. See side on sinu jaoks hädavajalik ning pole üldsegi oluline, kas kuuluvustunne valmistab sulle rõõmu või ebamugavust.

Allikad. Oma identiteedi tugevdamise vajadus. Tarvilik selleks, et omandada orientiire ning traditsioone, mis on kinnistunud dünastias, viia ellu perekondlikke või vanemate ideaale, mis tuginevad usul — alateadvuslikul või mitte — et kõik olemasolev ja hea on olemas meie armsate seinte vahel.

Eelised. Kuuluvuse tunne rahustab ja lubab edasi astuda, tundmata ennast seejuures haavatavana või isoleerituna. Rõõm suhtlemisest, kui perekond funktsioneerib piisavalt paindlikult ning austab igaühe vabadust.

Riskid. Elada „pärandatud“ või isegi pealesunnitud, mitte enda valitud elu. Eraldada ennast ümbritseva maailma emotsioonidest, suhetest ja kultuurist, julgemata teha midagi, mis võib mitte meeldida, jätta ennast ilma võimalusest iseseisvalt mõelda.

Tasakaal. Võta endale õigus hinnata ja panna küsimärgi alla suguvõsa arusaamad — väärtused, suhted, veendumused. See on võimalik, kui lubad endal veidi eemale astuda ning vaadata kõigele kriitiliselt. Meeles tuleb aga pidada, et kritiseerimine ei tähenda reetmist, vaid enesekehtestamist. See ei tähenda suhete katkestamist.

Allikas: Psychologies, ru, september 2016