Erivajadustega lastele pedagoogide leidmiseks kogutakse 10 000 eurot


Erivajadustega lastele pedagoogide leidmiseks kogutakse 10 000 eurot
Benu Apteek

Erivajadustega laste vanemaid ühendav MTÜ Eriline Maailm ja Benu apteek algatasid annetuskampaania, et leevendada vene keele oskusega eripedagoogide puudust. Eesmärk on koguda vähemalt 10 000 eurot.

MTÜ Eriline Maailm liikmeks on üle 450 eri rahvustest perekonda, kus kasvavad puudega lapsed. Aasta vabaühenduse tiitliga pärjatud ühenduse juhataja Julia Stepanova sõnul on nad seadnud üheks eesmärgiks erivajadustega laste perede toetamise kõrval laste hariduse edendamise. „Infokeskuse rollile ja psühholoogilise abi osutamisele lisaks oleme viimased kaks aastat panustanud riikliku õppekavaga erakooli loomisse erivajadustega lastele,” rääkis Stepanova. „Meie ühendus kaasab suures osas venekeelseid ja ka teistest rahvustest peresid. Meie suurimaks murekohaks on, et meil napib erivajadustega laste pedagooge, kes valdavad vene keelt või teisi võõrkeeli. Meie tänane tegevus tugineb vaid vabatahtlikkusel ja igasugune toetus headelt inimestelt võimaldab palgata psühholooge ja eripedagooge, kelleta polekski õppetöö võimalik,” lisas Stepanova.

10. jaanuarini saavad apteegi külastajad üle Eesti teha omapoolse annetuse MTÜ Eriline Maailm tegevuste toetuseks. Kinkides Benu apteegi kliendikaardiga ostmisel saadud boonuspunktid annetuseks MTÜ-le Eriline Maailm, aitavad head inimesed üle Eesti erivajadustega lapsi nende erinevatel arenguetappidel.

„Benu apteegi jaoks on inimeste tervise kõrval oluline nende heaolu. Meie apteegi klientide jaoks tähendab heategevuslik koostööprojekt võimalust aidata kaasa erivajadustega laste vanemate tugivõrgustiku tugevdamisse ja laste hariduse parandamisse. Üheskoos saame anda kasvõi killukese eriliste laste ja nende vanemate elukvaliteedi parandamisse,” rääkis Benu apteegi tegevjuht Kaidi Kelt.

Annetuskampaania, mille kaudu saavad inimesed toetada erivajadustega laste peresid, kestab 10. jaanuarini 2019 ning oma panuse saab anda kõikides Benu apteekides üle Eesti.

Eriline Maailm on erilisi lapsi kasvatavaid peresid toetav mittetulundusühing. Organisatsiooni lõid puuetega laste vanemad 2014. aastal ning praeguseks ühendab see Eestis üle 450 pere. Tänavu aasta alguses valiti MTÜ Eriline Maailm oma tegevuste elluviimise eest aasta vabaühenduseks ning novembris pälvis ühendus Integratsiooni Sihtasutuselt Eesti silmapaistvaima lõimija tunnustuse.