Eestlased peavad hambaarstiteenust liiga kalliks

 (14)
Hambaravi
HambaraviFoto: Vallo Kruuser

49% uuringu tarvis küsitletud inimestest leidis, et kulutused hambaravile ühes aastas on liiga kõrged. Keskmiselt kulutab pere hambaravile kuni 100 eurot ühe pereliikme kohta aastas.

Igapäevastele suuhooldustoodetele kulutab pere ühes kuus pereliikme kohta keskmiselt kuni viis eurot ning 24% vastanutest kuni kümme eurot.

Lisaks selgus Colgate'i uuringust, et ligi pooled vastanutest külastavad hambaarsti vähem kui üks kord aastas ning ainult siis, kui hammastega tekib mõni probleem. Vähem külastavad hambaarsti mehed ja maakonnakeskustes või väiksemates asulates elavad inimesed.

48% vastajatest, kes külastavad hambaarsti vähem kui korra aastas, tõid põhjusena välja, et hambaarstiteenus on regulaarseks visiidiks liiga kallis. Üle poole neist, 53%, väitsid, et külastavad hambaarsti ainult siis, kui hammastega tekivad probleemid ning 16% juhtudest leidsid vastajad, et nende hambad on piisavalt terved ja regulaarset kontrolli ei vaja.

Colgate’i mänedžeri Maris Melbardise sõnul oli uuringu eesmärk välja selgitada, kuivõrd oluliseks peavad inimesed suutervise profülaktikat ning selgitada, et hea suutervis tähendab rohkemat kui hambapasta ja –harja omamist. “Ka nn terved hambad vajavad regulaarset hambaarsti kontrolli, kuid jätkuvalt levib arusaam, et kui kuskilt ei valuta, ei ole vaja külastada ka hambaarsti. On kahetsusväärne, et väga suur osa elanikkonnast jätab hambaarstile minemata, kuna teenus on liiga kulukas,” lisas Melbardis.

Seotud lood:

Kõige aktiivsemalt, vähemalt üks kord aastas, külastavad hambaarsti Tallinna ja Lääne-Eesti elanikud. Kõige harvem käivad hambaarsti visiidil Ida-Virumaal ja Lõuna-Eestis elavad inimesed, kelle teadmised ka kaariesest on Eesti keskmisest madalamad.

Ühtlasi selgus uuringust, et hoolimata hambaravi kõrgest hinnast, on vastanute hinnang hambaravi kvaliteedile Eestis hea. 48% vastanutest hindavad hambaravi kvaliteeti “heaks”, 25% “keskmiseks” ning 17% “väga heaks”.

Oma teadmisi kaariesest peavad heaks 28% vastajatest, kes on peamiselt kõrgharidusega naisterahvad vanuses 35-49 eluaastat. 51% vastanutest peavad oma teadmisi kaariesest rahuldavaks ning 13% halvaks.