Migreeni põhjustab südameviga!

 (12)
Migreeni põhjustab südameviga!
Postimees/Scanpix

Ameerika neuroloogide veendumuse kohaselt on suur osa migreenijuhtumitest põhjustatud südameveast. Uuringute järgi on 66 protsendil kroonilise migreeniga patsientidest südame kodade vahel ühendus, mida seal olema ei peaks.

Nii pääseb südame paremast kojast veri, mis pole veel kopsude "puhastusprotseduurist" läbi käinud, südame vasakusse kotta ning sealt edasi liikudes keha mööda laiali. See ava kodade vahel kasvab tavaliselt poole aasta jooksul pärast sündi kinni. Kuid umbes veerandil inimestest jääb ta suuremal või vähemal määral siiski avatuks ehk vere jaoks läbitavaks.

Tervelt 10-12 protsenti inimesi kannatab migreenihoogude all, mida võib nimetada krooniliseks probleemiks. Lapsed pole erandiks - ka nende seas on umbes 10% migreeni all kannatajaid, kuid nende ravivõimalusi on vähe uuritud. Põhiliselt püütakse kasutada täiskasvanutelegi mõeldud ravimeid väiksemas doosis. Paljud ei kahtlustagi, et laps ei teeskle ja et tal võib tõepoolest olla peavalu ning probleemid koolis tulevad just sellest, mitte laiskusest või rumalusest.

Neuroloogid Stephen Silberstein ja Stephanie Nahas tegid Ameerikas Thomas Jeffersoni Ülikooli haiglas katse, kuhu kutsuti täiskasvanud migreenipatsiendid. Katsesse võeti need, kellel migreenihood esinesid ülepäeviti kolme kuu jooksul ja iga hoo kestus oli neli tundi või rohkem. Katse lõpetas 131 patsienti, kellele tehti katse lõpus kodadevahelise ühenduse kindlakstegemiseks test. Selleks süstiti neile mikroskoopilisi õhumulle eraldavat ohutut lahust ja uuriti, kas ja kui palju neid mikromulle ajju jõuab. See ning sonograafiline uuring olid ühtlasi kinnituseks kodadevahelise ühenduse olemasolu kohta.

Tulemused olid järgmised: 86 patsiendil 131st oli see kodadevaheline ühendus olemas.

Kui kogu elanikkonna seas on kodadevaheline ava täiskasvanuna alles umbes 25%, siis oleks pidanud katsealuste hulgas olema selliseid inimesi umbes 33 ringis. Aga oli 86 ehk kaks ja pool korda eeldatavast enam ehk siis tervelt 66%.

Migreeni ja südamevea seos seisneb kopsude poolt hapniku poolest rikastamata ja filtreerimata vere sattumises sinna, kus teda olema ei peaks - arteriaalse vere hulka. Nii võib lisaks lihtsalt hapnikuvaesele verele läbi avause liikuda ka vereliistakute klompe ja muudki, mis muidu kopsu pidama jääks.

Ka enne on tehtud väiksemaid uurimusi, mis kinnitavad, et kodadevahelise ava sulgemine võib migreenihooge vähendada või need lausa lõpetada. Üks argument migreenipatsientide uurimiseks kodadevahelise ava olemasolu suhtes on veel - hinnanguliselt on osa ajuinsultidest põhjustatud samuti sellest, et kodadevahelisest avast pääseb läbi kleepunud vereliistakuid, mis arteriaalse vere seas südant läbides aju veresoone ummistavad. Ameerika Südameassotsiatsiooni andmetel on selliseid insulte aastas üle maailma poole miljoni ringis.

Kodadevahelist ava on vajadusel võimalik ka sulgeda.