Muudatused soodusravimite loetelus ja hinnas


Muudatused soodusravimite loetelus ja hinnas
Foto: Andres Putting

Aprillis lisandus soodusravimite loetellu viis 50% soodustusega ravimit, üks 75% soodustusega ravim ja neli 100% soodustusega ravimit. Uued piirhinnad kehtestatakse esmakordselt kolme toimeaine puhul.

Esmakordselt jõustub 75% soodusmäär valsartaani (kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse ravim) sisaldavatel ravimitel. Laienevad ravimi Glivec (imatiniib, seni kasutusel kroonilise leukeemia ravimina) soodustingimused: alates 1. aprillist 2009 võib ravimit välja kirjutada ka onkoloog patsientidele, kelle ravi alustamist ja jätkamist imatiniibiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 onkoloogi) vastavalt määratud tingimustele.

Soodustuse protsendiga 50 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavad ravimid:

1) mirtasapiin (depressiooni ja ärevushäirete ravim);

2) pantoprasool (haavandtõve ja reflukshaiguse ravim);

3) asitromütsiin (antibakteriaalne ravim);

4) nebivolool (kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse ravim);

5) bisoprolool (kõrgvererõhutõve ja südame isheemiatõve ravim).

Soodustuse protsendiga 75 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavad ravimid:

1) valsartaan (kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse ravim);

2) atorvastatiin (kolesteroolitaset alandav ravim);

3) tisanidiin (spastilisuse ravim).

Soodustuse protsendiga 100 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavad ravimid:

1) letrosool (rinnavähi ravim);

2) anastrosool (rinnavähi ravim);

3) atsikloviir (viirusvastane ravim);

4) fenüülalaniinita toitesegu (fenüülketonuuria ravim).

Tulenevalt uute ravimite lisandumisest soodusravimite loetellu või ravimihindade langemisest kehtestatakse esmakordselt või muudetakse piirhindasid järgmiste ravimite gruppides:

1) amlodipiin (kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse ravim);

2) anastrosool (rinnavähi ravim);

3) glimepiriid (diabeediravim);

4) atsükloviir (viirusevastane ravim);

5) diklofenak (valu- ja põletikuvastane ravim);

6) atorvastatiin (kolesterooli ravim);

7) letrosool (rinnavähi ravim);

8) nifedipiin (kõrgvererõhutõve ja stenokardia ravim);

9) topiramaat (epilepsia ravim);

10) ursodeoksühoolhape (kroonilise maksahaiguse ravim);

11) tisanidiin (spastilisuse ravim).

Piirhinnad muutuvad seoses uute ravimite turuletulekuga. Kui soodusravimite loetellu varem kantud ravimite hinnad ei lange, võib kindla tootenimega ravimit eelistavate patsientide jaoks omaosalus mõnevõrra suureneda. Soovitame inimestel konsulteerida oma arstiga, milline ravim oleks neile sobivaim. Kui arst on retsepti välja kirjutanud toimeaine järgi (mitte konkreetse tootja ravimi nimetusega), saab apteeker patsiendile sama toimeainega odavamaid ravimeid soovitada.