Soodusravimite uuest korrast


Soodusravimid
Parema ülevaate saamiseks KLIKKA pildile
Mis on soodusravimid?

Soodusravimid on soodusravimite nimekirja kuuluvad ravimid, mille hinnast haigekassa hüvitab 50, 75 või 100 protsenti.

Soodusravimite nimekirja kuuluvate ravimite eest maksab apteegile haigekassa vastavate õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras.

See, mille alusel soodustuse protsent määratakse, tuleneb kahest määrusest. Valitsuse määrusega on kehtestatud, milliste haiguste raviks mõeldud ravimid haigekassa hüvitab. Sotsiaalministri määrus täpsustab, milliseid konkreetseid ravimeid ja millises ulatuses kompenseeritakse.

Valitsuse kehtestatud haiguste loetelu eesmärgiks on inimesele võimalikult parema elukvaliteedi võimaldamine ja eluea pikendamine haiguste leevendamise ja tüsistuste ärahoidmise kaudu.

Maailmakogemus näitab, et seni ei ole ükski riik suutnud kompenseerida kõiki ravimeid kõigi haiguste raviks või haigusega kaasnevate vaevuste leevendamiseks. Seetõttu oli vaja kehtestada kindlad kriteeriumid, millega on tagatud krooniliste haiguste pikaajaline ravi.

Loetelu koostamisel lähtuti järgmistest põhimõtetest:

- haiguse raskus ja eluohtlikkus
- haiguse epideemilise leviku võimalus
- haigusega kaasneva valu vaigistamise vajadus
- kooskõla ravikindlustuse rahaliste vahenditega

Kas kellelegi on ette nähtud lisasoodustusi?

Täna ravimitele sotsiaalsete kuuluvuste alusel enam soodustusi ei tehta (nagu näiteks varasem antibeebipillide soodustus üliõpilastele). Ravimite soodustusi saab nüüdsest haiguspõhiselt.

Üleminekul uuele korrale ei vähenenud nende haiguste loetelu, mille ravimiseks mõeldud ravimeid haigekassa hüvitab. 100-protsendiline ravimihüvitis jäi muutumatuks. Varasem 90-protsendiline soodustus muutus 75-protsendiliseks. Küll aga hüvitatakse kuni 10-aastastele lastele, riiklikele töövõimetuspensionäridele ja üle 63-aastastele inimestele 75% soodustusega ravimid 90-protsendiliselt.

Haiguste loetellu lisandus vanemate inimeste jaoks väga oluline põlve- ja puusaliigese valudes ja vaevustes avalduv diagnoos artroos, mille raviks mõeldud ravimeid saavad üle 63-aastased inimesed 90% soodustusega.

Uude haiguste loetellu lisati ka kahe sagedase lastehaiguse diagnoosid, mille ravimiseks on vaja antibiootikume. Nendeks diagnoosideks on kopsupõletik ja mädane keskkõrvapõletik ning need ravimid on lastele 90% soodustusega.

Odavamad, külmetuse leevendamiseks ja palaviku alandamiseks mõeldud ravimid on saadaval käsimüügiravimitena või 50% soodustusega.

Kas varasemaga võrreldes on mingid ravimid loetelust välja jäetud?

Loetellu ei kuulu enamik süstitavaid ja haiglaravimeid, s.t ravimid, millega patsienti ravitakse ainult haiglas või süstitavad ravimid, mille puhul on vajalik meditsiinitöötaja juuresolek.

Haigekassa ei hüvita enam niinimetatud elustiiliravimeid, nagu näiteks ravimid, mida tarvitatakse ülekaalulisuse, suitsetamise, alkoholi liigtarvitamise, kiilaspäisuse jne puhul.

Muutus ka soodustuse määr antibeebipillidele. Kui varem said tudengid neid osta 90% soodustusega, siis uue seaduse kohaselt nad seda enam ei saa ning pillid on kõigile naistele 50% soodustusega.

Samuti ei kuulu uude loetellu lühitoimelised rahustid ja uinutid ning kergete unehäirete puhul kasutatavad ravimid. Eesmärgiks on siin minimiseerida sõltuvuse tekkimise ohtu. Erinevate kliiniliste uuringute põhjal on rahustitel tõsised kõrvalmõjud, mis võivad viia ravimisõltuvuse tekkimiseni, seega ei soovitata rahusteid tarbida kauem kui kolmenädalase kuurina.

Rahustite soodusnimekirjast väljajäämine ei tohiks oluliselt mõjuda ka patsiendi rahakotile, kuna üldjuhul on nende hind suhteliselt madal. Nii näiteks maksab 50 tabletti üht enamkasutatavat rahustit – Oxazepami – 35 krooni ning nimetatud kogusest jätkub terveks ravikuuriks.

Ka ei ole loetelus enam analgiini sisaldavaid valuvaigistava toimega ravimeid, kuna nende puhul on ilmsiks saanud väga tõsine kõrvaltoime – vereloome pärssimine. Nende ravimite asemel on soodusnimekirjas rida sarnase toimega ravimeid, neist tuntumad on ehk Ibuprofen ja Diclophenac.

Milliseid muudatusi on tehtud ravimite soodustuse määras?

Esimene muutus puudutab diabeediravimeid. Kui varem hüvitati kõik diabeediravimid 100-protsendiliselt, siis nüüd kompenseeritakse 100-protsendiliselt süstitavaid insuliinipreparaate. Teisisõnu neid ravimeid, mida kasutatakse raske, insuliinisõltuva suhkruhaiguse puhul (I tüüpi diabeet). Tableti kujul tarbitavad diabeediravimid on nüüd 75% soodustusega, kuni 10-aastastele lastele ja üle 63-aastastele aga 90% soodustusega. Neid kasutatakse kergema, insuliinist mittesõltuva ehk II tüüpi diabeedi puhul.

Lisaks on tänapäeval veel terve rida uusi efektiivseid suukaudseid ravimeid, mis toimivad nii I kui II tüüpi diabeedi puhul. Täna on need ravimid kättesaadavad 50% soodustusega, tulevikus aga loodame kokkuhoiu tulemusena nende soodustust suurendada.

Mis on korduvretsept?

Korduvretsept koosneb põhimõtteliselt kolmest ühesugusest retseptist, millest igaühe kehtivusaeg on kaks kuud. Ravimit on võimalik osta iga retseptiga eraldi.

Korduvretsept annab inimesele võimaluse vastavalt oma sissetulekutele valida, kas ta ostab korraga välja kogu talle kirjutatud ravimikoguse või teeb seda osade kaupa. Eriti mugav on korduvretsept näiteks suviste puhkuste ajal, mil inimene ei pea enam ainult retsepti pärast linna arsti juurde sõitma, vaid saab rohu välja osta enda jaoks lähimast apteegist. Korduvretsepti saab arst välja kirjutada kuni kuueks kuuks.

Kõige enam puudutab korduvretseptide kasutuselevõtmine kroonilisi haigeid, kes ei pea enam iga paari kuu tagant arsti poole pöörduma. Ravimid muutuvad seeläbi kättesaadavamaks ning väheneb ka arstide koormus, mis omakorda parandab tervishoiuteenuste kättesaadavust teiste patsientide jaoks.

Korduvretsepti võib välja kirjutada vaid siis, kui arst on sama ravimit patsiendi ravis varasemalt edukalt kasutanud. Viimane piirang ei kehti küll rasestumisvastaste preparaatide väljastamisel korduvretseptiga.

Mis on piirhinnad?

Alates 2003. aasta 1. jaanuarist hüvitab haigekassa mõne ravimite loetellu kuuluva ravimi maksumuse vaid sotsiaalministri määrusega kehtestatava piirhinna ulatuses. Piirhinda ületava osa eest tasub patsient ise.

Pildile klikates leiate joonised, mis kirjeldavad piirhinna kujunemist 100% ja 75% soodustusega ravimi puhul. Hinnapiiriks on joonistel võetud 100 krooni ning ravimi maksumuseks vastavalt 100 ja 130 krooni.


Piirhindade kehtestamine aitab pidurdada ravimihindade ohjeldamatut tõusu. Kuna piirhinnad sunnivad ravimifirmasid turul püsimiseks tooma ravimite hinnad võimalikult piirhinna lähedale, väheneb seeläbi tulevikus patsiendi omaosalus ravimi eest tasumisel. Samuti annab piirhindade kehtestamine säästmise võimaluse haigekassale. Säästetud raha saab tulevikus kasutada uute efektiivsemate ravimite suuremaks kompenseerimiseks haigekassa poolt.