Ajakirjas Journal of Sex and Marital Therapy avaldati uuring, kus teadlased püüdsid uurida, kuidas inimesed karmi seksi kontseptsiooni tajuvad, keskendudes eelkõige sugude ja seksuaalse sättumuse võrdlemisele.

Uuringus osales 4898 osalejat, kellele esitati küsimus, et mida nende arvates tähendab karm seks. Sellele järgnes 13 käitumisviisi, mille hulka kuulusid: juustest tõmbamine, kinni sidumine, hammustamine, laksu andmine, kägistamine, kriimustamine, rusikaga löömine, riiete seljast rebimine.

Kaks kolmandikku arvasid, et karm seks on kägistamine, juustest tõmbamine ja peksmine. Kinni sidumist, laksu andmist, hammustamist ja kriimustamist pidasid karmiks seksiks umbes pool vastanutest. Veidi alla poole selles uuringus osalejatest leidis, et riiete seljast rebimine tähendab karmi seksi.

Ükskõik, milline seks sulle meeldib – olgu see leebe, karm, või midagi vahepealset, on oluline, et sul oleks partneriga ühine arusaam sellest, mida sa tahad või ei taha, ja et saaksid oma vajadustest partnerile teada anda.

Allikas: Psychology Today