Sotsiaalmeedias oma lugu jaganud neiu üleskutse peale jagasid oma lugu kümned eestlannad, kes on sattunud samasugusesse olukorda.

Värbaja: oska märgata ja küsida!

„Päris kahetsusväärne lugu,“ tõdeb ligi 15 aastat värbamisega tegelenud Ketlin Kasak. „Ka minul on tulnud oma 14-aastase värbamiskarjääri jooksul ette juhtumeid, kus meesjuhid ütlevad, et alluva välimus on tähtis. Sealhulgas see, milline peab olema rinnapartii või mida naine peaks kandma. Kui minu poole on nii pöördutud, siis ilmselgelt ma seda asja edasi ei lase,“ räägib värbaja häirivatest seikadest.

„Tööandja ei tohi nõuda soostereotüüpi järgivat välimust!“

„Tööandja võib töötajaid konkreetsele töökohale valida ainult töökoha soovija oskuste, teadmiste, kogemuste ja isikuomaduste põhjal,“ sõnab soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku asetäitja Siiri Grünbaum. Samuti ei või tööandja nõuda tööle soovijalt andmeid, mille vastu tal puudub õigustatud huvi.