Selle uskumatuna näiva eelnõu taga on muidugi kirik. EPL seletab olukorra lahti nii:

Reedel sai kinnitust kevadel tekkinud kahtlus, et Poola katoliku kiriku reaktsioonilised juhid koos padukonservatiivse valitsuserakonnaga soovivad rahvaalgatuse sildi all abordid täiesti keelustada ja hakata naisi üleastumise eest trellide taha saatma.

Valitseva Seaduse ja Õigluse erakonna (PiS) ning väiksemate konservatiivsete gruppide häältega otsustas Poola seim reedel, et üle 400 000 allkirja saanud ja parlamendile esitatud täieliku abordikeelu eelnõu võetakse menetlusse. See seadustaks Poola katoliku kiriku doktriini, et abort pole mitte ühelgi põhjusel lubatud, sest piiskoppide hinnangul pannakse sellega toime kuritegu.

Muudetaks ka 1993. aastast kehtivat ja niigi üht Euroopa karmimat abordiseadust, mis lubab rasedust katkestada ainult mõnel juhul — vägistamise, intsesti, loote väärarengu või ema elu ohtu sattumise korral. Liikumise „Peatage abort” edukalt parlamendi menetlusse saadud kava järgi keelataks sisuliselt needki erandid, välja arvatud kitsalt viimane.

Poolas on regulatsioonid juba praegugi väga karmid ja ebaseaduslikud abordid on äärmiselt levinud:

Ent see pole põhiline, sest äärmiselt karmi regulatsiooni tõttu tehakse 38 miljoni elanikuga Poolas niigi ametlikult aastas alla paari tuhande abordi. Muidugi on see murdosa tegelikkusest: eri hinnangutel teeb 80 000 kuni 200 000 Poola naist aastas aborti välismaal. Ent seimi päevakorda võetud eelnõu järgi võiks iga raseduse katkestanud naise kohta algatada kriminaalmenetluse ja kohtus ebaseadusliku abordi tegemises süüdi jääjad kuni viieks aastaks vangi panna.

Poola on muidugi haaratud meeleavaldustest sellise seaduse menetluse vastu. Huvitav, mis küll Eestis juhtuma hakkaks, kui keegi sellise eelnõuga lagedale tuleks...