„Miks ta siis ära ei lähe?” kõlab mõnikord, kui vägivallatseja oma tegusid õigustab. Samuti siis, kui mõni kõrvalseisja arvab, et hoopis vägivalla ohver on süüdlane — süüdi selles, et peksa saab, või selles, et ära ei lähe. See lause ja loomulikult teod, mille puhul seda kasutatakse, võiksid olemata olla.

/…/

Inimesed, kes on mis tahes sorti vägivalla tunnistajad — kui me ei mängi pimedat, ei õigusta vägivallatsejat ja mõistame vägivalla üheselt hukka, on see üks samm tervema ühiskonna poole. Kui me ei süüdista ohvrit ega küsi: „Miks ta siis ära ei lähe, kui tal nii halb on?”, siis on see teine samm.

Vägivalla ohvrile on ainus toimiv samm endiselt: „Jookse!”

Keiu Virro kirjeldab artiklis ka mitut juhtumit, millega ta on ise otse või kaudselt kokku puutunud. Loe nendest SIIT!

Kas mõni sinu lähedane on vägivalla ohver? Kas ja kuidas sina teda aitad?