1. Kui teie vestlusteemaks on mõni pikaajalisem probleem, siis vältige selle probleemi pidevat korrutamist ja süüdistamist ning keskenduge juba alguses lahendusele. Ultimaatumid siinkohal ei toimi ja kui sunnid teda sellest rääkima, peletad sa ta hoopis eemale. Selle asemel küsi talt rahulikult, kas tema jaoks on praegune hetk sobiv, et leida teie ühisele murele lõplik lahendus. Ja seejärel kuula, kui su partner sinuga rääkida üritab.

2. Parimad läbirääkimised ei alga kohe otsuste tegemisega, vaid sellega, et räägite mõlemad läbi, mis teile oluline on. Võtke aega mõtlemiseks ja seejärel selgitage viisakalt teineteisele, mida te tegelikult soovite. Võimalus väljendada iseenda soove teeb ruumi ka partneri soovidele.

3. Paljude sügavate probleemide taga on hoopis suured hirmud, mis võivad olla seotud näiteks turvatunde või enesekindlusega ning kui nendega ei tegeleta, ei jõuagi te mitte kuhugi. Seega, räägi talle ausalt, mis sind tema soovide juures muretsema paneb ja seejärel leidke koos lahendus.

4. Mõelge läbi kõik olemasolevad võimalused ja kui vaja, küsige nõu teistelt, et nende vahel õige valik teha. Seejärel tehke nimekiri asjadest, millega te mõlemad olete valmis leppima ja millega mitte.

5. Testige need võimalused nüüd läbi, mõeldes "mis oleks, kui me..." viisil. Kui võimalik, testige olulisemaid ka reaalsuses läbi, ehk ühe nädala või isegi kuu jooksul.

6. Ükskõik, kui suur teema teil praegu ka õhus poleks, vältige kindlasti teineteise süüdistamist või survestamist. Te jõuate kaugemale, kui vestlusest ei saa kohe sõda.