Õpetaja, ära nii tee! Need on kümme omadust, mis õpilastele üldse ei meeldi

 (7)
Õpetaja, ära nii tee! Need on kümme omadust, mis õpilastele üldse ei meeldi
Foto: Unsplash

Koolis puutume kokku igasuguste õpetajatega. Kuigi pole ühte kindlat mudelit, milline peaks ideaalne õpetaja olema, siis leidub aga omadusi, mida hea õpetaja võiks võimalusel vältida. Lõppude lõpuks on oluline teineteise austamine.

Ära ole liialt jäik. Kuigi range on vaja olla, siis tasub arvestada, et iga klass ja selles olevad õpilased on erinevad. Oluline on, et õpilased austaksid sind, aga nad ei peaks sind kartma. Samas ei saa liiga leebe olla, sest siis kipuvad õpilased pähe istuma. Õpilastele peaks jääma mulje, et teed oma tööd meeleldi. Niisiis on oluline leida tasakaal.

Ole sõbralik, aga mitte semu. Kuigi õpetaja peab olema toetav ja sõbralik, siis on hea, kui õpilase ja õpetaja vahel on kindel piir. Kui oled ühe õpilasega suur sõber, siis võib klassis tekkida olukord, kus sind ei võeta enam tõsiselt. Need õpilased, kellega oled aga suur semu, hakkavad eeldama, et teed sõbra poolest neile erandeid, paned paremaid hindeid jne.

Ära võta tunnis ühte õpilast teiste ees ette. Kui mõni õpilane segab tundi, siis pole mõistlik teda kõigi teiste ees noomima hakata. Räägi selle õpilasega peale tundi eraldi. Kui hakkad teda aga teiste ees noomima, tunneb ta end häbistatuna ja on tõenäoline, et tal tekib sinu ja su aine vastu trots.

Ära alanda õpilasi. See on kohutav, kui mõni õpetaja ütleb klassis mõnele õpilasele, et see õpilane on rumal. Eriti veel siis, kui see toimub kõigi teiste kuuldes. Seeläbi kaob õpilaste usaldus õpetaja vastu, sest nad kardavad saada tema mõnituste ohvriks. Pea meeles, et inimesed arenevad erinevas tempos ja kõik õpilased ei pruugi kõigest kohe aru saada. Kui tunned, et kellelgi on mahajäämusi, siis tasub sellest jällegi selle õpilasega eraldi rääkida.

Ära karju. Kui hakkad karjuma, siis kaotad lahingu. Loomulikult võid aeg-ajalt häält tõsta, aga pole mõtet närviliselt hakata klassi ees karjuma. Juhtub see, et õpilased hakkavad sind kartma ja neil võib kaduda su suhtes usaldus ära. Selleks, et õpilased saaksid rahulikult keskenduda õppimisele, on vaja, et nad tunneksid end mugavalt ja turvaliselt.

Ära anna kogu kontrolli õpilastele. Loomulikult võid teha tundides erinevaid ülesandeid, mis on seotud koostööga või kus õpilased saavad tavapärasest rohkem teha ise valikuid. Küll aga peaksid säilitama juhtiva positsiooni ja tunni kulgemine peaks olema sinu otsustada. Põhjus selleks on lihtne - nii säilib tunnis kord ja tunnitöö saab mõtestatult tehtud.

Ära vali lemmikuid. Muidugi tekivad igal õpetajal omad lemmikud, sest mõned õpilased ongi ühes või teises aines andekamad ja soovivad rohkem teha. Küll aga ei tohiks kellegi eelistamist välja näidata. Nii tekib klassis ebavõrdne olukord, milles mõnes tunnevad end halvasti.

Ära kehtesta ebaausaid reegleid. Näiteks kui õpetaja teeb reegli, et kontrolltöö tuleb ära anda enne kella helisemist, siis tekitab see õpilastes pinget. Keegi ei pea sellepärast läbi kukkuma, et tal läks 10 sekundit kauem aega. Küll aga tasub kehtestada asjalikke reegleid, mille abil on hea tunnis korda hoida. Näiteks paned kohe aasta alguses reeglid paika ja kui keegi rikub korda, saad alati meenutada, et meie tunnis on selline reegel, mille leppisime aasta alguses kokku ja seda tuleks austada.

Ära klatši teisi õpetajaid. Ikka ja jälle kuuled õpetajate toas kolleegide kohta üht-teist. Sulle ei peagi kõik su kolleegid meeldima. Küll aga peaksid neid austama ja eriti peaksid teisi õpetajaid austama õpilased.

Ole tööde parandamisel ja vastuvõtmisel kõigiga võrdne. Poleks ju aus, kui keegi saab oma töö ära tuua hiljem. Või keegi saab vähem punkte, aga paned talle parema hinde. Oluline on see, et hindaksid kõiki võrdselt. Kui su lemmikõpilane saab vähe punkte ja kukub töö läbi, siis nii ongi. Kui hindad kindla süsteemi järgi, siis ei saa ka ükski õpilane tulla kaebama, et tema sai halvema hinde, kuid rohkem punkte jne.

Allikas: thoughtco.com