Järgnevad 11 inspireerivat mõtet pärinevad koolitaja, psühholoogi ja kirjaniku Toivo Niibergi sulest ilmunud mahukast n-ö elu käsiraamatust „Ela ja küsi! 500 elulist küsimust“.

 • Töö on midagi, millega muudetakse maailm paremaks paigaks. Mitte ainult endale, vaid ka teistele.

 • Mida rohkem sa süvened praegusesse hetke, seda lihtsam on mõista, kuidas ennast tunned.

 • Igaüks juhib ise oma elu ja maitseb selle vilju, hapusid ja magusaid. Miks siis mitte pürgida parema elukvaliteedi ja meelerahu poole?

 • Meelerahu ja iseendast aru saamine on üks hea tervise põhialuseid. Tasakaalus inimene ei kipu harrastama ennasthävitavaid tegevusi ning peab lugu oma kehast ja ka kaasinimeste olemusest.

 • Positiivsus on elu edasiviiv jõud – me vajame meelerahu ja vabanemist murest.

 • Kõige suuremad enesehävitajad on vihased töörabajad ja hilisemad tööinvaliidid. Tark ja õnnelik töötegija armastab nii oma tööd kui ka ennast ega tapa rabamisega ennast ega teisi.

 • 80% tööst tehakse ära 20% aja jooksul, seepärast alusta päeva hoogsalt ja toimi sihikindlalt.

 • Kui tahad muuta teist inimest, muuda esmalt iseennast.

 • Leppimine oma saatusega teeb inimese õnnetumaks ja oma ettemääratud saatuse orjaks.

 • Oma arvamuse vaagimine ja vajadusel ümbermõtlemine, -sõnastamine võib meie elu paremaks ja õnnelikumaks muuta ning vähendada ärevust.

 • Ülemaailmsest uuringust selgus, vastupidiselt ootustele, et raha ja õnn on pöördvõrdelises seoses: mida rohkem raha, seda vähem tuntakse end õnnelikuna. Vaid karjäärile, rahateenimisele ja kuulsusele orienteeritud inimesed on tunduvalt depressiivsemad,vähem entusiastlikumad ja muretsevad liialt.