Vajadus kvalifitseeritud ja värskete ideedega õpetajate järele on püsiv. Kvaliteetne üldharidus järgib kaasava hariduse põhimõtteid ja on võrdväärselt kättesaadav kõigile, sõltumata nende erivajadusest. Kui töötad haridusvaldkonna juhi, kooli- või lasteaiaõpetaja või eripedagoogina ning soovid rohkem teadmisi ja oskusi, kuidas kaasava hariduse tingimustes korraldada õppetööd nii kooli/lasteaia kui ka klassi/rühma tasandil, aidates kaasa iga lapse õppimisele ning sobiva keskkonna loomisele, siis on Tallinna Ülikooli kaasava hariduse magistriastme õppekava just sulle.

Tallinna Ülikoolis on kaasava hariduse õppekava koostatud tudengitest lähtuvalt. Kui tavaliselt on magistriõppe erialade maht 120 EAP-d, siis kaasava hariduse õppekava on poole väiksem – 60 EAP-d. Oodatud õppekava läbimise aeg on kolm semestrit ehk üks ja pool õppeaastat. Taoline osakoormuse õpe on sellise õppekava puhul oluline, et vältida õpetajate liiga suurt koormust olukorras, kus neil tuleb täita töökohustusi ning olla samal ajal ülikoolipingis. Lisaks sellele on õpingud korraldatud sessioonõppena neljapäeviti ja reedeti. Seminaride vahepealsel ajal on õppijatel iseseisev töö, mida toetab e-õpe.

Kaasava hariduse õppekava kuraatori Tiiu Tammemäe sõnul on õppekava põnev proovikivi õpetajatele, kes soovivad oma kooli või lasteaia arengusse laiemalt panustada. „Lisaks on senised õppijad rõhutanud, et õppetöö ajal jagatakse omavahel palju praktilisi kogemusi, mis annavad inspiratsiooni enda tööd veelgi paremini teha,“ ütles Tammemäe.

Õppekava arendamisel on lähtutud arusaamast, et kaasav haridus on laiem mõiste kui vaid haridusliku erivajadusega õpilasele keskendumine. Seetõttu käsitletakse õppekavas kaasavat haridust nii hariduskorralduse kui ka praktilisest õpetajatöö vaatenurgast. Näiteks kordavad tudengid õppeainetes olulisi lapse arengu ja õppimise põhimõtteid ning pööravad tähelepanu õpikeskkonna ja -materjalide kohandamisele, et tagada kõikidele lastele vajalik õpitugi ning eduelamus.

Kaasava hariduse kontekstis mängib väga olulist rolli ka emotsionaalselt ja sotsiaalselt turvalise õpikeskkonna kujundamine. Lisaks sellele õpivad tulevased üliõpilased tundma peamisi koostöövõrgustikke ning oma rolli nii kolleegide kui ka lapsevanemate juhendamisel ja nõustamisel. Läbivalt pööratakse õpingute jooksul tähelepanu õppijate enda professionaalsele arengule, selle analüüsimisele ja kavandamisele.

Avalduste esitamine kestab 30. juuni südaööni.

Lisainfot kaasava hariduse (MA) õppekava kohta saab siit.

Kandideerimiseks vajuta siia.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid