Tema sõnul on aja oskuslik planeerimine võtmeks nii heade tulemuste kui ka üldiselt rahuldustpakkuva elu juurde: „Üks õnnelikkuse saavutamise teid on kohe kindlasti oskus analüüsida oma ajakasutust ja püüda vähendada ajakadusid.“ Üha enam kõneldakse aja planeerimise asemel energia või tegevuste planeerimisest, ent asja tuum jääb samaks – tähtis on oskus juhtida oma päeva nii, et see teeks sind õnnelikuks ja aitaks sul saavutada oma eesmärke. Viidates psühholoogia emeriitprofessor Anti Kidroni uurimistööle toob Niiberg oma raamatus välja 10 pattu, mida aja planeerimises tehakse: • Soov teha korraga liiga palju

• Pole sihte, pole eelistusi, pole päevaplaani