Kui ebakindel on võimalik olla? Kas naised ise ei saa aru, kui eemaletõukavad on need käsud-keelud ja kõik see usaldamatus? Mul tekkis nagu kaks paralleelmaailma: üheltpoolt kisavad naised igal pool, kuidas nad on nii iseseisvad, mehed võivad olla aeg-ajalt vaid visiidikad, või mis see imelik väljend oligi.