Maria tõdeb, et tema ainsad väljaspool muusikat tekkivad mõtted liiguvad täna vaid ühel suunal: kuidas olla ja ka jääda heaks inimeseks, kui hea ja halva mõiste on ajas ja (t)ajus muutuv ning selle telg on mõlemast otsast lõpmatuseni veniv?