Naisi on ettevõtlusmaailmas meestega võrreldes üldse vähe. Põhjuseks peetakse kõrgemat riskitunnetust, alateadlikke hirme ja suuremat ausust. Jah, ausust. Inglismaal läbiviidud uuringust selgus, et naissoost iduettevõtjad saavad meestega võrreldes palju raskemini investoreid, kuna nad on liiga ausad ja pigem pessimistlikumad oma eesmärkides.

Meil on Eestis väga palju edukaid ja ägedaid naisettevõtjaid, kuid vajame palju enamat