Eriti soosib nädal tervisega seotud muudatuste tegemist ning oma organismi toetamist. See omakorda avaldab positiivset mõju ka suhetele.

Suhete tervendamisel kehtib printsiip, et leebuse ja järeleandlikkusega saavutame palju enam kui konkreetsete nõudmistega.