Milline on keskmine Eesti naine?

  • Viimase rahvaloenduse andmetel ehk 31.12.2021 seisuga on keskmine Eesti naine 44,8 aasta vanune.

  • Keskmise Eesti naise vanus on viie aasta võrra kõrgem kui keskmise Eesti mehe vanus. Erinevus tuleb sellest, et naiste eluiga on pikem.

  • Naisi on meestest rohkem: Eestis elab 698 398 naist ja 633 426 meest.

  • Naiste osakaal rahvastikust on 52,4%, kuid vanusegrupiti ei jaotu see ühtlaselt. Noorema elanikkonna seas on hoopiski mehi rohkem. Naiste ülekaal tekib alates 51-aastaste seas.

  • 42,5%-l naistest (vanuses 15 ja rohkem) on kõrgharidust.

  • 15-aastaste ja vanemate seas on ühe naise kohta keskmiselt 1,55 last.

  • 35,6% täisealistest naistest on abielus.

  • Kõige rohkem elab Eestis Olga-, Irina-, Jelena- ja Svetlana-nimelisi naisi, kõiki üle 10 000 (1.1.2023 seisuga).