Suhetes on tähtis teineteise austamine, järgnevad märgid aga austusest ei räägi. Sellepärast on oluline õppida neid märkama.