Hoolimata soovist omada ideaalset suhet võime leida endale aeg-ajalt vale inimese. Me langeme hurmuri või naistemehe lõksu, olles meelitatud tema tähelepanust ja veendes end, et just mina olen See Õige, kes suudab seelikuküti kodustada.