Algatuse raames luuakse koostöös tunnustatud disaineri Karl Korsariga elustiilitoode, mis väljendab nii disaineri isikupärast stiil kui ka kutsub ülesse vägivalda märkama, mitte silmi kinni pigistama.

„IKEA visioon on luua parem kodune igapäevaelu paljudele. Kodu on koht, kus puhata ja tunda end turvaliselt. Koht, kus nautida aega lähedastega ilma muremõtteid tundmata. Kodus peaks inimene end alati hästi tundma, sest just kodu on meie kindlus ja pelgupaik ülejäänud maailma eest. Kahjuks see ei ole aga paljude jaoks nii. Koduse elu ekspertidena ei saa me ignoreerida kurba statistikat, et iga kolmas naine kogeb vähemalt korra elus lähisuhtevägivalda* ning tihti leiab see aset kodus. Seetõttu oleme kutsunud ellu lähisuhtevägivallavastase algatuse, et olla teema eestkõnelejad. Soovime ühendada vajalikke sidusrühmi ja algatada Eesti ühiskonnas avaliku arutelu probleemi lahendamiseks. Samuti loome erilahenduse koostöös Eesti armastatud disaineri Karl Korsariga,“ sõnas Marko Põder, IKEA Eesti turu juht.

Disainer Karl Korsari sõnul peaks kodu olema koht, kus on alati hea olla. „On väga oluline, et tegeleksime lähisuhtevägivalla probleemiga ja ulataksime kogukonna haavatavamatele liikmetele ühise abikäe. Silmade lahti hoidmine ja tegutsemine on meie kõigi kohus,“ sõnas Korsar, julgustades veelgi rohkemaid Eesti elanikke ja ettevõtteid lähisuhtevägivallavastase algatusega liituma.

Piiratud koguses disaintooteid

„Märka vägivalda“ algatuse raames toimub Eestis esmakordselt ainulaadne koostöö Eesti disaineri ja IKEA vahel. „Meie jaoks oli Karli partneriks valides kõige olulisem see, et lähisuhtevägivalla probleem läheb talle tõeliselt korda ning ta on valmis rääkima nii ebamugaval ja keerukal teemal,“ selgitas Põder.

Disainer Karl Korsar loob algatuse erikollektsiooni jaoks disaintoote, mis sümboliseerib läbi graafilise illustratsiooni vägivalla märkamise ideed. Tooteid müüakse limiteeritud koguses. Toodete märkamine avalikus ruumis aitab tõsta teadlikkust probleemist, mis tihti jääb varjule.

Probleem puudutab iga kolmandat naist Eestis

Iga kolmas Eesti naine on vähemalt korra elus kogenud lähisuhtevägivalda. See tähendab, et tegu ei ole vaid kahe inimese vahelise probleemiga, vaid kogu ühiskonna. Baltikumis läbiviidava IKEA pikaajalise sotsiaalse algatuse „Märka vägivalda“ eesmärk on algatada ühiskonnas laiem diskussioon lähisuhtevägivallavastaseks võitluseks ning aidata kaasa positiivsetele muutustele pikemas perspektiivis.

Kust saada abi, kui koged lähisuhtevägivalda:

Keeruliste olukordadega on palju lihtsam toime tulla, kui sa pole üksi. Kui otsid abi või vajad tuge, helista sotsiaalkindlustusameti nõuandeliinidele:

• Ohvriabi kriisitelefon 116 006 (24/7).

• Emotsionaalse toe ja hingehoiu telefon 116 123 (iga päev 10.00–24.00).

• Lasteabi telefon 116 111 (24/7).

• Tugi vägivallast loobumiseks 660 6077 (tööpäeviti 10.00–16.00).

Rohkem infot koduvägivalla vastu võitlemiseks ja teadlikkuse tõstmiseks leiad veebisaitidelt www.palunabi.ee ja www.sotsiaalkindlustusamet.ee.

*Andmed tuginevad ÜRO naistevastase vägivalla „Violence Against Women Prevalence Estimates“ raportile.