Niisiis võib kõlada üllatavalt, et teadlase sõnul aitavad just selfid luua õnnelikumaid mälestusi, kui lihtsalt hetkelised jäädvustused.

Ekspertide sõnul äratab foto meis tugevamaid tundeid, kui oleme ka ise foto peal. Eriti tuleb see esile just selfi formaadis, kus on hästi näha meie emotsioon. Teadlaste järeldused on tehtud uuringu põhjal, kus paluti inimestel vastata, kas nad tegid foto tähenduse või kogemuse püüdmiseks ja kui õnnelikud nad tulemusega ehk jäädvustatud fotoga olid.

Vastanud, kelle eesmärk oli olnud püüda pildile tähenduslikumad reisihetked, kohad või üritused, väitsid, et olid rohkem rahul nende piltidega, kus nad ka ise peal olid.

Teised vastanud, kelle eesmärgiks oli jäädvustada või dokumenteerida füüsilist kogemust, olid rohkem rahul nö klassikaliste fotodega.

Uuringut läbi viinud doktor Zachary Niese Saksamaa Tübingeni ülikoolist sõnas, et tänases kultuuriruumis võib pildistamine sattuda kohati pilkamise alla, ent fotode mõju ei tasu alahinnata.

„Isiklikel fotodel on potentsiaal aidata inimestel enda minevikukogemuste ja mälestustega suhestuda,“ selgitas ta.

Professor Lisa Libby Ohio ülikoolist lisas, et asi ei ole ainult edevuses. „Fotod sinust endast või fotod, kus sa peal oled, võivad olla jäädvustused tähenduslikest hetkedest - see ei pea olema edevusega seotud.“

Varasemad uuringud on näidanud, et teeme tüüpiliselt rohkem kui 450 selfit aastas.

Allikas: The Sun