„Arvet poolitades nõustun looma sideme mehega, kes ei tea oma rolli suhtes ja eeldab, et ma olen 50% sellest mehest, kes ta pole,“ seletab 24-aastane naine. „Olen õppinud, et mehed, kes tahavad arveid jagada, ei hinda seda aega ja vaeva, mille naine endasse paneb, et selle mehe jaoks parim välja näha,“ räägib Ella ja lisab: „Kui naine ei nõustu arvet jagama, säilitab ta oma väärikuse ja väldib edasisi halbu kogemusi.“