Arvuti algoritm suudab abielu õnnestumist ennustada 79% täpsusega ainult abikaasade hääletooni põhjal omavahelises suhtluses. Teadlased analüüsisid üle 100 paari vestlusi, kes käisid paariteraapias, ja seejärel jälgisid nende abielu staatust järgneva viie aasta jooksul.

Selgus, et hääle intensiivsus, helikõrgus, värelemine ja võnkumine võivad viidata tugevatele emotsioonidele.

„Ainult see ei loe, mida sa ütled, vaid ka see, kuidas sa seda ütled. Meie uuring kinnitab, et see kehtib ka paarisuhte osas,“ ütlevad teadlased.