Augustikuistes vestlustes pole soovitatav liialt keskenduda kooliminekule – pole vaja muudkui pärida, kas sa ootad juba kooli. Laps tajub, et temalt tahetakse konkreetset vastust ja see kõik võib tekitada pigem liigset ärevust ja stressi.

Suvevaheajal pole paljudel lastel tavapäraseid harjumusi – magama minnakse ja ärgatakse tavapärasest hiljem, nutiaega on üsna piiramatult ning söögiajad juhuslikud. Augusti lõpu poole tasub sisse viia harjumuslik päevarütm. Kui uuele päevakavale minnakse üle septembris, võib see olla suur šokk, mis liialt väsitab.